Mattilsynet har laget en tilsynsmal som viser hvilke regelverkpunkt som kan brukes ved oppfølging av hendelser og situasjoner.

Slik følger Mattilsynet systematisk opp hendelser med dårlig fiskevelferd

For å sikre en systematisk oppfølging av hendelser og situasjoner der det kan være dårlig fiskevelferd, har Mattilsynet utarbeidet en tilsynsmal og faglig støtte. Disse dokumentene er også nyttige for ansatte i havbruksnæringen og fiskehelsetjenestene.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet skriver i en sak publisert på deres nettside, at de må bruke ressursene sine der det gir best effekt. Dette innebærer at de må prioritere hvilke hendelser og situasjoner de skal følge opp med tilsyn.

For å gi støtte til Mattilsynets inspektører har de laget faglig støtte med informasjon om:

  • aktuelt regelverk 
  • hva dette innebærer i praksis
  • hvordan vi skal følge opp hendelser og situasjoner på en enhetlig og effektiv måte
  • hvilke tiltak oppdretter må gjennomføre for å forebygge gjentakelser
  • informasjon om når velferden er så dårlig at det må vurderes at fisk må avlives

Mattilsynet har også laget en tilsynsmal som viser hvilke regelverkpunkt som kan brukes ved oppfølging av hendelser og situasjoner.

Siden dokumentene viser hvilket regelverk som gjelder og hva de spør etter ved tilsyn, er de også nyttige for ansatte i havbruksnæringen og fiskehelsetjenestene.

Til den faglige støtten har Mattilsynet fått innspill fra Veterinærforeningen, Tekna, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

Les mer: