Carlo C. Lazado og Elisabeth Ytteborg med diplomet som synlig bevis på at de har vunnet Norecopas pris for reduksjon av antall dyr i dyreforsøk. Foto: Joe Urrutia, Nofima.

Fiskeforskere fikk pris for å redusere antall dyr brukt i forsøk

Forskerne Carlo C. Lazado og Elisabeth Ytteborg i Nofima er tildelt Norecopas 3R-pris for sitt arbeid med å utvikle strategier for å redusere antallet forsøksdyr i studier av fiskehelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det som kjennetegner Lazado og Ytteborgs arbeid, er at de har flere strategier for å redusere bruk av fisk i forsøk. De har utviklet måter å måle fiskehelsen til laksen uten å avlive fisken først. De har tatt i bruk celleforsøk for å måle reaksjon på stimuli i celler på lab i stedet for levende fisk, og de bygger opp prosjekter rundt fisk som allerede er i forsøk, for å utnytte data bedre.

- Det er en stor anerkjennelse å få denne prisen fra Norecopa. Den viser at arbeidet vårt med å redusere antall dyr i forsøk har betydning og ikke minst at helsen til fisk i oppdrett er viktig. Fisk er det forsøksdyret det brukes mest av i Norge, og jeg håper vi kan bruke denne prisen til å inspirere andre til å redusere bruk av fisk i forsøk, sier Ytteborg i en pressemelding fra Nofima. 

Utvikling av metodikk er sentral i arbeidet til Lazado og Ytteborg. Likevel fremhever Lazado måten de rigger prosjekt på som avgjørende for å redusere bruk av dyr i forsøk.

Om Norecopas 3R-pris

  • Prisen deles ut for tiende gang for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid i forbindelse med å redusere omfang og belastning hos forsøksdyr.
  • Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme «de 3 R-ene» (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
  • Prisen går til fremragende arbeid til fremme av «de 3R-ene» (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
  • Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge.

- Det går mange prosjekter parallelt med hverandre med beslektede tilnærminger i forskning på fisk i Norge. I et stort internprosjekt involverte vi derfor kollegaer fra flere disipliner med ulike innfallsvinkler. Vi koblet oss på eksisterende prosjekter for å få innsikt i og øke verdien til allerede pågående forsøk. Resultatet var at vi fikk utnyttet fisken vi hadde i forsøk bedre, samtidig som vi fikk besvart våre hypoteser med flere analyser, sier Lazado.

Mye bra arbeid i år, ifølge komiteen

Norecopa har en egen ekstern 3R-priskomité, som behandler og innstiller til prisen. Prisen er diplom og 30.000 kr som skal brukes i videre 3R-arbeid.

Det var åtte høyt kvalifiserte nominerte til årets prisutdeling. I komiteens begrunnelse for tildelingen til Ytteborg og Lazado heter det at:

Komiteen vurderer at Lazado og Ytteborg sin utvikling og bruk av ikke-invasive målemetoder, spesielt basert på måling at ytre mucosale overflater og in vitro metoder for å måle belastningsgrad i forsøk med fisk, representerer en god og viktig utvikling for måling av blant annet sub-akutte påvirkninger i fiskeforsøk. Bruken av spesielt mucus gir omfattende informasjon om tilstanden til fisken – også ved måling av systemiske parametere som viser hele fiskers- og fiskepopulasjoners tilstand. Metodene er velegnet for å avsløre effekten av ulike eksperimentelle prosedyrer både i laboratorie- og kliniske forsøk og metodikken har et potensiale for å kunne tilgjengeliggjøres for industriell bruk for overvåking av velferd hos fisk i under produksjon. Prisvinnerne oppfordres til å fortsette med å utvikle og tilgjengeliggjøre målemetodene for bruk innen akademia og forskningen som gjøres i regi av næringen. 

Komiteen ønsker også ved tildeling av prisen til de to forskerne ved Nofima, å erkjenne den ledende rollen og det vedvarende fokuset Nofima har hatt over tid for å forstå og dermed tilrettelegge for å minimalisere belastning og lidelse i fisk i forsøk med det overordnede mål å sikre god velferd hos oppdrettslaks. 

Vil arrangere workshop

Forskerne ønsker å bruke prispengene til å arrangere en workshop om hvordan man kan jobbe for å redusere fisk i forsøk.

- I Nofima er deling og åpenhet viktig. Vårt samarbeidsklima legger til rette for at forsøk som gjennomføres med fisk kan utnyttes også utover det enkelte prosjekts fastlagte planer. Dette styrker forskningsresultatene samtidig som det bidrar til redusert bruk av levende fisk i forsøk, sier forskningssjef for fiskehelseavdelingen i Nofima, Gunn Berit Olsson.