Marianne Halse har tiltrådt som nytt styremedlem i Steen-Hansen Group.

Nytt styremedlem i Steen-Hansen

Marianne Halse er nytt styremedlem i Steen-Hansen Group AS, og hun bringer med seg over 25 års erfaring med fiskehelse og dyrevelferd.

Publisert

Til daglig er Marianne Halse, direktør for biologi og fiskehelse i Salmar Aker Ocean, tidligere har hun vært Fiskehelsedirektør i SalMar og hun var en av gründerne bak fiskehelseselskapet Åkerblå, som med hennes engasjement fikk vokse til å bli et av landets ledende miljøer for biologisk rådgiving og miljøsertifisering. Marianne har også en Master i akvamedisin fra UiT.

Steen-Hansen:

  • Selskapet er et globalt selskap som leverer impregnering og coating for havbruk, og tilbyr både kobberreduserte og kobberfrie produkter for notbeskyttelse. 
  • All produksjon og produktutvikling skjer i Norge, med et salgs -og distribusjonsnettverk i alle større akvakulturmarkeder.
  • Selskapet har 30 ansatte, et datterselskap i Chile og produserer om lag 7 millioner liter maling per år.

- Vi er svært glade for å få Marianne med i styret vårt, hennes kompetanse og brennende engasjement for fiskevelferd passer veldig godt til selskapet sin strategi. Vi opplever at havbruksnæringen har et stadig økende fokus på helseutfordringer, og vårt bidrag til kunnskap, biosikkerhet og forebygging er svært viktig for kundene våre. Marianne vil med sin erfaring og biologiske forståelse kunne utfordre og veilede oss, noe som i sin tur skaper bedre løsninger og forhåpentligvis enda bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett, sier Ulrik Ulriksen, CEO i Steen-Hansen i en pressemelding. 

Steen-Hansen lanserte i 2023 en særskilt satsning på for dyrevelferd og biosikkerhet. Arbeidet med å samle kunnskap og dele erfaringer har blitt ledet av Brit Hjeltnes, som sammen med forskere, veterinærer og oppdrettere gikk i dialog for å finne en beste praksis; Gjennom forebygging av begroing og minst mulig forstyrrende inngrep kunne fisken stå bedre rustet til å takle andre utfordringer. Dette arbeidet vil fortsette gjennom 2024 med nye workshops og andre aktiviteter, opplyses det.