Mener flytting av fisk radikalt kan forbedres

Helge Adam Egge (71), daglig leder i Sea Soul, mener oppdrettsnæringen har godt av å tenke nytt når det kommer til håndtering av fisk.

Med Sea Soul sitt konsept for flytting av fisk, er det fisken selv som skal være sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Helge Adam Egge (71), daglig leder i Sea Soul, er tydelig på at dersom man ønsker å komme videre i havbruksnæringen er det essensielt å tenke annerledes, i forhold til teknologien som benyttes i dag. 

71-åringen var opprinnelig blikkenslager, og reiste til sjøs utenriks i 1974. Han er født og oppvokst i Fyllingsdalen i Bergen. I sine barndomsår har han tråkket mye på Åkrehamn på Karmøy, der hans mor kommer fra. Derfra ble det maskinistjobb på to trålere i sommerperioder under maskinistudannelsen. I påvente av mønstring fikk Egge jobb som maskinsjef på ringnotsnurper på loddefiske i Barentshavet.

- Frem til jeg gikk av med pensjon har jeg jobbet i Odfjell i 33 år på flyterigger og faste installasjoner. Min sønn, som også er med i Sea Soul som styreleder, er rørleggermester og avdelingsleder i Bravida. Vi har en god base i selskapet og en god forståelse for det som skjer rundt oss. Å knytte til seg nødvendig kompetanse er en selvfølge for å lykkes. 

Sea Soul sitt altanforsøk med akvarium.

Flytte fisken dit den vil 

Spesielt mener Sea Soul at måten man i dag pumper fisk på, er uheldig for dyrevelferd og dødelighet. I tillegg mener Egge det er svært kostnadsbelastende, og negativt for bransjen. I lys av dette har Sea Soul kjørt forsøk som de mener viser at produksjonsmetoden radikalt kan forbedres og imøtekomme velferd- og miljøutfordringene som næringen sliter med i dag.

Selskapets svar på dette er et motstrømsprinsipp med oksygenrikt vann som de mener er løsningen for å unngå pumper. 

- Vi kan tilrettelegge slik at oppdretter selv kan flytte fisk dit han vil når han vil. Dette er også grunnsteinen i det arbeidet vi har lagt bak oss siden 2013, forklarer Egge til Norsk Fiskeoppdrett.

Evakuere mot oksygenrikt vann 

Konseptet fungerer ved at karet som har fisk som skal flyttes, heves og på den måten minsker rommet fisken har til rådighet og vannet begynner å miste oksygen. 

- Når de rette betingelsene er oppnådd tilsettes det oksygenrikt vann i røret. På den måten vil fisk begynne å evakuere ut mot det friske oksygenrike vannet og dit man ønsker fisken. I denne fasen kan man bruke muligheten til å sortere fisk etter størrelse og andre ting om ønskelig, forklarer han. 

Dette prinsippet skal løses med at det benyttes tanker med fisk som kan heves og senkes i sjø, eller i store basseng på land. Egge sier man benytter oppdriftskreftene i vann ved hjelp av ballastsystemer.

- Dette er basert på luft som presser ut vann i ballasttanker under tankene med fisk, samtidig som man tapper ut vann i tanken med fisk. På denne måten kan man balansere vannspeilet i ønsket høyde for å få best mulige forhold for fiskens mulighet til evakuering.