- Fiskevelferden er under press. Men mange gjør også mye bra for å forbedre den. Disse har vi lyst å høre om og kanskje gi en påskjønnelse, sier Brit Tørud (t.v.) som har fagansvar for fiskehelse og fiskevelferd på Veterinærinstituttet.

Oppretter fiskevelferdspris – ber om kandidater

Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet, som er en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, ønsker å innstifte en årlig fiskevelferdspris. Nå ber vi om tips til potensielle vinnere. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Fiskevelferden er under press. Men mange gjør også mye bra for å forbedre den. Disse har vi lyst å høre om og kanskje gi en påskjønnelse, sier Brit Tørud som har fagansvar for fiskehelse og fiskevelferd på Veterinærinstituttet. 

Tanken bak prisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk- eller matfiskfasen. 

- Dette blir en stafett der vi hver måned gjennom Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no vil skrive om kandidater som vil dele gode erfaringer om ett eller flere konkrete tiltak de har gjennomført for å sikre eller bedre fiskevelferden. Det oppfordres til å melde inn kandidater enten på egne eller andres vegne, sier Pål Mugaas Jensen, redaktør for Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no. 

Planen er så at en oppnevnt jury vil kåre en vinner. For 2021 er AquaNor 2021 et mulig arrangement å dele ut prisen under. 

Konkrete tiltak som virker

- Begrepet konkret er sentralt her. Man må vise til mer enn bare planer, ord og satsninger, som skal munne ut i «noe», sier Tørud.

Hun utfordrer derfor bedriftene, på alle nivåer, fra ledere til røktere, men også utstyrsprodusenter, fiskehelsepersonell og forskere, til å stå frem med konkrete tiltak som de har innført.

Som eksempler trekker Tørud frem noen som har:
•    utviklet teknologi som på en eller annen måte har bidratt til at fiskevelferden i bedriften eller bransjen har blitt bedre
•    utviklet smarte system for miljøovervåking som sikrer godt miljø for fisken
•    utviklet måter å lese fisken på – hva er det fisken foretrekker?
•    gjort små dagligdagse tiltak som gjør at fisken får det bedre
•    bruker kjent utstyr på en bedre måte
•    gjort gode erfaringer med enkle, konkrete tiltak for å hindre smittespredning (sjukdom fører til svært dårlig velferd for mange)
•    endret organisering av arbeidet på anlegget
•    utviklet nye velferdsindikatorer, eller en praktisk systematisering av bruken

Tips oss

- Vi har allerede presentert første og andre kandidat i Norsk Fiskeoppdrett nr 1 og 2. Vi tar gjerne i mot flere tips til aktuelle kandidater, sier Jensen.

Tips kan sendes:
•    Pål Mugaas Jensen, redaktør Norsk Fiskeoppdrett, palmj@kyst.no
•    Brit Tørud, Veterinærinstituttet, Brit.Torud@vetinst.no