Fiizk og Havlandet har inngått avtale. Foto: Havlandet Norcod.
Fiizk og Havlandet har inngått avtale. Foto: Havlandet Norcod.

Har valgt UltraFiltrering på inntaksvann til torskeyngel

Havlandet Norcod har valgt UltraFiltrering fra FiiZK Aqua på inntaksvann til torskeyngel. 

Publisert

Havlandet Norcod skal bygge et yngelanlegg for torsk på Fjord Base i Florø hvor Havlandet selskapene har drevet med landbasert oppdrett av torsk siden 2001.

Leveransen fra FiZK Aqua inneholder to stk skid-baserte membranfiltreringsløsninger med totalt 7680m² membranareal med porestørrelse 0,02µm. Anlegget skal levere over 200m³/h ultrafiltrert sjøvann inn til yngelproduksjon. Med denne løsningen garanterer Fiizk at Havlandet Norcod sitt inntaksvann er fritt for patogener som alger, virus og bakterier.

Ultrafiltreringsenhetene er fullautomatiserte og styres og overvåkes lokalt og/eller via fjernstyring. Leveransen skal gjennomføres sommeren 2022, med oppstart vannproduksjon tidlig på høsten. Dette er første større ordre for FiiZK Aqua, etter FiiZK sitt oppkjøp av AkvaFresh AS høsten 2021.

For å sikre de beste vekstforhold for torskeyngelen er Havlandet Norcod avhengig av god biosikkerhet. Derfor har de bestemt seg for å investere i membranfilteret, skriver Fiizk i en pressmelding.