E. Karstensen Fiskeoppdrett har hatt fire utsett uten avlusning på lokalitet Grunnsøya

Fjerde utsett på rad uten avlusning

For fjerde gang på rad har E. Karstensen Fiskeoppdrett oppnådd null avlusing på lokalitet Grunnsøya. Alt i åpne merder og i et rødt produksjonsområde.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken leverte E. Karstensen Fiskeoppdrett resten av sitt V23-utsett fra lokalitet Grunnsøya i Kinn kommune, som de samdrifter med Marø Havbruk.

Det er fjerde gang på rad selskapene ikke har hatt noen avlusing på hele utsettet. I snitt var det 0,03 kjønnsmodne lus fra utsett til slakt.

Laser, rensefisk og kvalitetssmolt

Kristoffer Karstensen, lokalitetsleder i E. Karstensen Fiskeoppdrett, forteller til Kyst.no at de har lang erfaring med bruk av luselaser, fra 2015, og rensefisk, helt fra 70-tallet.

– Sammenfattende med tett oppfølging av begge tiltak, har vi sett svært god effekt for å holde lusenivået svært lave gjennom produksjon av fire generasjoner med utsett av laks. Det er også verdt å nevne at vi har tett dialog med smoltleverandør, og har stor tro på robust smolt, forklarer han.

Les også: Oppnår gode resultater ved bruk av saktevoksende smolt

Suksess med åpen merd

Kristoffer Karstensen på lokaliteten Grunnsøya.

– Mange snakker om at næringen bør gå over til mer lukkede merder. Er dette et eksempel på at det fortsatt er mulig å gjennomføre gode produksjoner i åpen merd?

– Dette er absolutt et svært godt eksempel på at det er fullt mulig å produsere laks i tradisjonelle merder i åpne vannmasser, uten at en påvirker miljøet rundt. 

Selskapet produserer nemlig i Kinn kommune, i produksjonsområde 4, som er rødt ihht trafikklysordningen

– Vi har likevel klart å ha svært lite lus på lokalitet Grunnsøya, 0,03 kjønnsmodne lus i snitt fra utsett til slakt, noe også Mattilsynet kunne bekrefte under tilsyn, og dette er vi selvsagt veldig stolte av! 

Individbasert overvåking

Karstensen understreker at det ligger en svært høy innsats bak de lave lusetallene, samtidig som selskapet har sett en kontinuerlig forbedring i de tekniske installasjonene de har benyttet.

– Luselaserne er også utstyrt med annen teknologi, som gjør til at vi kan overvåke fiskevelferden på et individbasert nivå, ettersom kunstig intelligens blir bedre for hver dag som går. Vi gleder oss allerede til neste generasjon laks kommer i sjø våren 25, men skal enn så lenge ta oss en velfortjent pust i bakken, sier han fornøyd.