Nymotens teknologi skal gi en enklere hverdag for oppdrettsselskapene. Foto: Visningssenteret arctic aqua

Fôrflåten «Åtinden» har full fjernstyring

Innovativ bruk av sensorikk gjør at alle funksjoner på «Åtinden» kan overvåkes og styres fra land.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks sin nye fôrflåte «Åtinden» er utstyrt med mer omfattende sensorikk enn de øvrige flåtene i selskapene og det gir muligheter til å innhente nye typer data om operasjonene på flåten.

- All data er tilgjengelig via en felles portal slik at de som sitter på fjernfôringssenteret har full kontroll på flåten uten å være her ute, sier Jørn-Roar Pedersen i TiAlta til Kyst.no

Stort antall sensorer

Det er plassert sensorer i fôrsiloene, i ulike tanker for ting som vann og diesel, på dørene og på en lyskaster. Det er også sensorer i ensilasjetanken, noe som er en nyvinning. Nå har kontrollsenteret til en hver tid oversikt over nivået i ensilasjetanken og ikke minst hvilken Ph-verdi det er i tanken.

Jørn-Roar Pedersen (TiAlta) og Odd Dagfinn Årsandvik. Foto: Visningssenteret arctic aqua

- Slikt som Ph-måling av ensilasjen er en ny funksjon i forhold til andre flåter vi har. Ellers så er all sensorikk veldig godt integrert og det gir oss god tilgang til alle data. Det er enkelt for oss å skaffe oss et helhetsbilde av flåta nå, sier Espen Skjellhaug som leder fjernfôringssenteret i Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks.  

Daglig leder i Kleiva Fiskefarm, Marius Arvesen, poengterer at det også er et sikkerhetsmoment i fjernstyringen av flåta.

- De sensoriske løsningene bidrar til økt beredskap. Et eksempel er at vi har en fjernstyrt lyskaster på taket som i kombinasjon med en god kameraløsning gjør at vi kan overvåke flåta fra land. Det er nyttig når været ikke tillater at vi kommer oss ut på lokaliteten, sier Arvesen til Kyst.no

Spår at IoT vil forandre havbruk

Det er Fluctus som er leverandør på flåta og TiAlta er underleverandør. «Ti» i «TiAlta» står for tingenes internett, den norske omskrivingen av the internet of things eller IoT, som er et sentralt begrep innen digitalisering av fysiske operasjoner.

IoT er spådd å få stor innvirkning på oppdrettsnæringen i årene framover, både når det gjelder lønnsomhet og bærekraft. Dag Sletmo, rådgiver i DnB tok i en kronikk nylig til orde for at IoT og big data har potensiale til å endre effektiviteten så vel som miljøavtrykket i oppdrettsnæringen vesentlig. Sensorikk og sortering av store datamengder kan ifølge Sletmo føre til endrede betingelser for leverandører så vel som oppdrettsselskapene.

Se video fra fôrflåten under. Foto: Visningssenteret arctic aqua.