Signering av kontrakt, her med Frode Walstad og Øyvind Bakke.

Samarbeider om å elektrifisere havbruket

NTE har inngått en avtale med Fjord Maritime, med mål om å kunne levere komplette løsninger for elektrisering av fôrflåter.

- Målet med samarbeidet er å kunne levere komplette løsninger for elektrifisering av havbruket, sier Frode Walstad, som er CMO i NTE.

- Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det næringa trenger for å elektrifisere fôrflåtene sine, sier han videre.

1+1=3

Bergensbaserte Fjord Maritime jobber med elektrifisering og digitalisering av havbruket, og trønderske NTE er en leverandør av landstrøm til næringen.

- Samarbeidet er et stort skritt på vegen mot å kutte bruken av fossilt brensel ute på lokalitetene, sier Øyvind Bakke; CCO i Fjord Maritime.

- Potensialet for energieffektivisering i havbruket er stort, og vi skal jobbe sammen med kundene for å bidra til nullutslipp fra fôrflåtene.

Elektrifiseringen av havbruket er godt i gang, og mange oppdrettsanlegg er allerede tilknyttet landstrøm. Det fins derimot lokaliteter hvor både økonomiske og praktiske årsaker gjør landstrøm så og si umulig. Elektrifisering av lokaliteter langt til havs krever at det utvikles ny teknologi.

- NTE og Fjord Maritime gjør det enklere for næringa å innføre hybridløsninger i tiden frem til det er mulig å få på plass landstrøm. I praksis vil samarbeidet bety at NTE kan installere hybridsystem for de er venter på landstrøm. Det vil kutte utslippene betraktelig fra dag én.

Fjord Maritime har allerede solgt 120 hybrid-systemer til havbruksnæringa, både i og utenfor Norges grenser.