Dronefoto av merd med Selstad of Fjord sine produkter.
Dronefoto av merd med Selstad of Fjord sine produkter.

Nytt samarbeid om nyutviklet miljøteknologi

Fjord Solutions og Selstad lanserer et nytt samarbeid for å tilby oppdrettere en samlet pakke med slamoppsamling, fortøyningsanalyser, fortøyninger, ringer og poser.

Daglig leder i Fjord Solutions, Daria Lysova, og leder for design- og analyser i Selstad, Kjetil Holvik, er enige om at samarbeidet gir mange positive effekter i markedet for utstyr til akvakultur.

- Dette vil bidra til mer bærekraftig oppdrett, som er spesielt interessant i forhold til miljøteknologi-ordningen som vil bli introdusert i bransjen, samt bedre priser, færre parter å forholde seg til og mer effektive operasjoner i daglig drift, sier Lysova i en pressemelding.

Hun understreker at produktene fra Fjord Solution og Selstad er både innovative, sertifiserte i henhold til de nyeste kravene i bransjen, og har dokumenterte resultater.

Slamoppsamling og not-design bevarer fjordene

Produktene Fjord Solutions tilbyr er de ledende på markedet når det kommer til oppsamling av slam, og sammen med det siste innen not-teknologi fra Selstad, er dette en optimal løsning for å opprettholde en forsvarlig drift med tanke på miljø og å bevare fjordene.

Lysova poengterer at oppdrettere kan gå til én aktør og få et utstrakt spekter med produkter, ferdig prosjektert og klar til levering.

- Produktene og løsningen vi tilbyr går hånd i hånd; Selstad leverer robuste flytekrager med klammer i PE-rør, fortøyning og oppdrettsposer. Fjord Solutions leverer flytekrager med stålklammer, dobbelnot mot rømning, slamoppsamlings-teknologi for tradisjonelle merder i sjø, samt pumpe- og filtersystem for slam, forklarer hun.

Hun forteller videre at Fjord Solution og Selstad har samarbeidet i flere år, blant annet knyttet til design til Fjord Farm, hvor Selstad sto for design og sertifisering av dobbelnot-konseptet.

- Selstad har et rikt fagmiljø og god kjennskap til markedet, så samarbeidet vårt fungerer kjempebra.

Et bedre tilbud for oppdrettere

- Vi ønsker å tilby kundene våre komplette løsninger innen akvakultur, noe som medfører en enklere prosess fra avtaleinngåelse til ferdig installert produkt, forklarer Kjetil Holvik, som er leder for design og analyseavdelingen i Selstad.

Selstad har i en årrekke levert produkter og tjenester til havbasert næring, både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi er hele tiden på søken etter å utvikle oss videre i tråd med næringen og dens reguleringer. Fjord Solutions har en offensiv tilnærming til det å drive med FoU, så vi komplementerer hverandre på en veldig god måte, sier Holvik.

Fjord Solutions har blitt operasjonalisert for 5 år siden og har siden da levert flere prosjekter innen blant annet slamoppsamling.

- Vi tror at den tekniske kompetansen i Fjord Solutions og Selstad, i tillegg til et delt fokus på kvalitet, bærekraft og innovasjon, vil gi kundene fremtidsrettet oppdrettsutstyr som vil hjelpe å bekjempe enda flere utfordringer i bransjen, oppsummerer Lysova.