FjordMAX - en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter. Foto: NSK Ship Design.

Salaks søker om ni utviklingskonsesjoner til oppdrettsplattform

Salaks søker om ni utviklingskonsesjoner til "FjordMax", en semilukket integrert oppdrettsplattform. Konseptet skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømming og redusere organisk utslipp med 90 %.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge Fiskeridirektoratet nettsider har Salaks, som er en del av Salaks Holding AS søkt om ni utviklingskonsesjoner for konseptet "FjordMax", en semilukket integrert oppdrettsplattform. Dette er søknad nummer 37 i rekken og ble registrert 14 juli.

Salaks søker om en MTB på 7.020 tonn og konseptet er planlagt i Troms.

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som de mener skal revolusjonere norsk oppdrett. Selskapene melder i en pressemelding at FjordMAX skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømming og redusere organisk utslipp med 90 %.

- Vi har prøvd å tenke innover i våre nære kystområder, og hvordan vi best mulig kan utnytte de områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring konkurransefortrinn, sier Odd Bekkeli, daglig leder av Salaks AS.

Skal mangedoble produksjonen

Prosjektleder i Salaks Karl Erik Bekkeli. Foto Salaks AS.

FjordMAX er semilukket, fullintegrert og rømningssikker oppdrettsplattform der alle operasjoner skjer innenfor én plattform. Med den nye teknologien skal Salaks AS kunne mangedoble produksjonen og redusere organisk utslipp med 90% på nye og eksisterende lokaliteter.

- Med denne teknologien kan vi øke produksjon innenfor redusert areal av hva oppdrettsnæringen beslaglegger i dag. Samtidig som både tidligere brukte og nye kystnære områder gjøres tilgjengelig. Vi synes det er et spennende prosjekt og ser frem til den videre prosessen, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli

Investerer en halv milliard

FjordMAX er en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter, der hoveddimensjonene er 165 meter lengde, 153 meter bredde, 6 meter høyde. Produksjonsenhetene har en diameter på 66 meter. Plattformens samlede kapasitet er på 7020 tonn MTB. Investeringskostnadene for prosjektet er estimert til 544 millioner kroner.

- Vårt oppdrag var å bidra til utvikling av et konsept som gir effektiv arealbruk, er rømningssikkert og gir grunnlag for størst mulig produksjon innenfor et begrenset geografisk område uten uakseptabel miljøpåvirkning, sier Thomas Myhre salgssjef i NSK Ship Design.

Thomas Myhre Salgssjef I NSK Ship Design. Foto: @smilehullet A/S.

Med i utviklingsprosessen har også disse selskapene bidratt: Lift Up, Xylem, SalGard, Vónin Refa, Funn, YPK og iAKVA. Arbeidet med å jobbe frem konseptet har pågått i over 1 år, og startet våren 2016.

Om Salaks:

Salaks AS er et helintegrert oppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies fortsatt lokalt. Det har i dag seks matfiskkonsesjoner. Disse driftes på tilsammen syv lokaliteter i Salangen, Lavangen, Harstad og Dyrøy kommune. Salaks har eget slakteri, og holder for tiden på å ferdigstille sitt nye smoltanlegg med tilslutning postsmoltanlegg. Selskapet har ca. 85 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år. Omsetning i 2016 var 480 MNOK.

Tidligere denne måneden ble den første øyerognen i søsterselskapet Salangfisk AS sitt nye RAS-anlegg lagt inn. Les saken her. 

Hittil har fem søkere fått tilsagn om utviklingskonsesjoner, mens 18 har fått avslag. Se hele oversikten her. 

Om NSK Ship Design: 

NSK Ship Design er en utvikler av konstruksjoner for havbruk og skipsdesign. Selskapet har ekspertise i konseptutvikling og prosjektledelse, utvikling av konsepter, fagekspertise innen marin teknikk, strukturdesign/ -analyse samt systemdesign. Selskapet har hovedkontor i Harstad, med avdelinger i Trondheim og Arkhangelsk i Russland. Selskapet ble etablert i 1992 og har opplevd betydelig vekst de siste årene. NSK Ship Design har levert konseptet til Nordlaks’ Havfarm, samt en rekke skipsdesign for blant annet oppdrettsnæringen.