Salaks har fått gode nyheter. Nærings og Fiskeridepartementet har delvis omgjort vedtaket til Fiskeridirektoratet om 4,5 tillatelser til prosjektet FjordMAX. Foto: NSK Ship Design.

Salaks har fått gode julenyheter

Det ble nesten full julepot for Salaks, etter at Nærings- og Fiskeridepartementet tok klagen til selskapet delvis til følge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salaks med konseptet FjordMAX har fått sin klage tatt delvis til følge av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Fiskeridirektoratet melder i en melding at vedtaket ble gjort 8. november og gav selskapet tilsagn på 4680 tonn eller 6 tillatelser. Selskapet søkte opprinnelig om ni tillatelser.

Ikke full pot

I november 2018 omgjorde Fiskeridirektoratet delvis det opprinnelige avslaget til konseptet FjordMAX. Dette skjedde etter at selskapet sendte inn ny informasjon som dokumenterte at konseptet tilfredsstilte kravet om «betydelig innovasjon».

- Salaks har gjennom klagen vist at prosjektet er aktuelt for flere lokaliteter enn det direktoratet har lagt til grunn i avslagsvedtaket. Videre har klager demonstrert at konseptet kan innebære et bidrag til å løse næringens utfordringer med rømming og utslipp, skrev direktoratet i omgjøringsvedtaket.

Salaks fikk ikke full pot fordi Fiskeridirektoratet vurderte behovet for det omsøkte antallet tillatelser mot laksetildelingsforskriften. Dette førte til at selskapet fikk tilsagn om 3510 tonn MTB eller 4,5 tillatelser.

Gode nyheter

På Facebook fortalte selskapet den gang at dette var gode nyheter før jul.

- Vi er med dette et langt steg nærmere realisering av FjordMAX, skrev de. 

Den 24 januar 2019 påklaget selskapet det delvise avslaget.

Kan fortsette utvikling

- I dag har Salaks mottatt tilsagn om seks utviklingstillatelser til FjordMAX, skrev selskapet 20 desember på sin Facebook side.

De legger til at de er veldig fornøyd, og ikke minst stolte.

- Vi ser nå frem til å komme i gang med prosjektet så fort juleribba, og julelaksen er fordøyd, la de til.

Samtidig ønsker selskapet å takke alle sine ansatte for uvurderlig innsats gjennom et utfordrende år.

- Dette betyr alt, og er helt avgjørende for at vi kan sette i gang slike prosjekt som FjordMAX og fortsette å utvikle næringen samtidig som vi skaper vekst og arbeidsplasser i Nord-Norge, poengterte de.

Avslutningsvis fortalte de nå går et nytt og spennende år i møte.