Økologisk produksjon gir klingende mynt i kassen. Foto: Flakstadvåg laks AS

- Skal øke til 50% økologisk produksjon

Flakstadvåg Laks leverer bedre og bedre resultat, og skal nå øke til 50% økologisk produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flakstadvåg Laks AS driver matfiskproduksjon og slakting av laks og ørret i Torsken og Tranøy kommune.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 578 millioner, en økning på 56 millioner fra 2016. Driftsresultatet er også styrket fra 227 millioner i 2016 til 259 millioner kroner i 2017.

Selskapet hadde en driftsmargin på 45% i fjor, og en egenkapitalandel på 35%.

Daglig leder Roy Alapnes i Flakstadvåg Laks AS. Foto: Privat.

- Skal øke til 50% økologisk

Roy Alapnes, daglig leder i Flakstadvåg Laks AS sier til Kyst.no at de har fokus på produksjonen.

- 2017 har føyd seg inn i rekken av mangen gode år, og er enda litt bedre. Vi har fokus på produksjonen, det er det vi kan gjøre noe med. Vi har et aktivt fokus på at fisken har det bra, og har han det bra så blir det som regel gode tall ut av det, så lenge lakseprisen holder seg god, understreker han.

Selskapet har i 2017 hatt fokus på å videreutvikle og ytterligere forbedre driften på selskapets seks konsesjoner. I 2017 har andelen økologisk produksjon økt til over 40%.

- Vi har økt den fra år til år nå, og vi skal øke den til 50% nå. Det er en produksjon som vi har bygget opp over mange år, sakte men sikkert. Med de lokalitene vi har, så kan vi håndtere ca 50%, uten å gjøre noen større grep på lokalitetssiden.

Nøkkeltall:

Alapnes sier til Kyst.no at det kan bli aktuelt å utvide med flere lokaliteter, men foreløpig går det meste av investeringene til selskapet i produksjonsutstyr.

De gode resultatene kommer heller ikke til å ta slutt med det første.

- Det ser like bra ut for i år, det gjør det, sier Alapnes fornøyd. 

50 ansatte

Selskapet har et eget slakteri, og i den forbindelse kommer det en del folk inn. De teller 50 ansatte pr dags dato.

Sammen med datterselskapet Kvalitetsfisk AS og tilknyttede selskap Akvaprins AS og Søndre Torsken Boligutleie AS, inngår selskapet i konsernet Brødrene Karlsen Holding AS. 

Årsregnskapet viser et årsresultat på 198 millioner kroner i fjor, og en egenkapital på 175 millioner.