Flakstadvåg laks AS er en av kun to produsenter i Norges som satser på økologisk laks. Foto: Flakstadvåg laks AS

Usikkerheten rundt eksport av økologisk laks løses denne uken

Både Norge og Island nå har klarert EUs økologiregelverk som står på listen over rettsakter som skal innlemmes i EØS-avtalen på neste EØS-komitémøte denne uken. Det betyr at også økologisk oppdrettslaks igjen er på agendaen. - Usikkerheten knyttet til økologisk-merking ryddes nå av veien, sier statssekretær Roy Angelvik

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Siden i fjor høst har økologisk laks hatt problemer i enkelte EU-land fordi Norge og Island formelt ikke har sluttet seg til EUs økologiregelverk. Norsk økologisk oppdrettslaks har likevel hele tiden oppfylt alle EU-krav til økologisk produksjon. I slutten av januar 2017 fikk de to norske produsentene Flakstadvåg Laks og Salmar igjen lov til eksportere økolaks til Frankrike og Belgia som tidligere hadde nektet eksporten inn i landene, og mulighetene til økolaks er økende ifølge Roy Angelvik.

Han viser til at Norge klarerte økologipakken allerede i fjor høst og påpeker at de siden da har jobbet aktivt for å komme i mål med innlemmelsen i EØS-avtalen.

Statssekretær Roy Angelvik sier til kyst.no at usikkerheten knyttet til økologisk-merking ryddes nå av veien. Foto: Therese Soltveit.

- Både Norge og Island har nå klarert EUs økologiregelverk som står på listen over rettsakter som skal innlemmes i EØS-avtalen på neste EØS-komitémøte 17. mars. Det er svært gledelig at dette nå kommer på plass. Når regelverket er formelt på plass, skal utfordringene med eksport av norsk økologisk laks til EU-markedet være løst, fastslår han.

Les også: Har tro på at økolaks-situasjonen vil løse seg

At det kun er to lakseprodusenter i Norge som med økologisk laks, mener han er er et uttrykk for tilbud og etterspørsel.

- Tror du flere vil satse på økologisk laks da markedet har vært noe ustabilt? 

- Det vet jeg ikke, men det er vel et spørsmål om etterspørsel i markedet, og i hvilken grad det er mulig å få en høyere pris for økologisk merket laks som står i forhold til eventuelle høyere kostnader, sier han og legger til at usikkerheten knyttet til økologisk merking nå ryddes av veien.

Les også: Økologisk gir klingende mynt 

På spørsmål om statssekretæren mener flere norske oppdrettere bør satse på økologisk, svarer han at han vil oppfordre alle til å benytte seg av de mulighetene som ligger i markedet for å skape større verdier.

- Det tror jeg havbruksnæringen og senere ledd i verdikjeden er temmelig flinke til allerede, påpeker han.

  • Det produseres årlig rundt 16.000 tonn økologisk laks i Norge, og denne fisken går primært til eksport til EU og små summer selges i Norge.
  • Noe som betegner økologisk laks er at anlegget, såvel som produksjon av yngel og smolt må være sertifisert og det det kreves et fôr som har som basis i fiskeavskjær eller fisk som ikke brukes til menneskefôr. Nøtene i sjøen må være fri for kobber, ikke impregnerte. Samt det kan ikke brukes kjemiske stoffer for å vaske nøter. Sist men ikke minst må laksen ha godt med plass i merdene. Kilde: Flakstadvåg laks.