En undersøkelse utført av INAQ og Åkerblå konkluderer med at en spesifikk avluser kan være skånsom for rensefisk. Illustrasjonsfoto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.
En undersøkelse utført av INAQ og Åkerblå konkluderer med at en spesifikk avluser kan være skånsom for rensefisk. Illustrasjonsfoto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

Stiller spørsmålstegn ved prosedyre for avlusning

INAQ og Åkerblå har gjennomført en undersøkelse som stiller spørsmålstegn ved Mattilsynets prosedyre om utfisking av rognkjeks før avlusning, kommer det fram i en pressemelding fra Flatsetsund Engineering AS.

Publisert

Pure Shipping, AquaGen, Flatsetsund Engineering og Måsøval Fiskeoppdrett står bak undersøkelsen «Vurdering av velferd til rognkjeks ved bruk av FLS Avluser» som er utført i samarbeid mellom INAQ, Åkerblå og Nord Universitet.

- Rapporten er basert på undersøkelser gjennomført i sju merder ved to lokaliteter i perioden 7.12.18 til 5.2.19. Rognkjeksgruppene som ble undersøkt hadde noe variasjon i størrelse og velferdsscore, og hadde i de fleste tilfeller stått noen uker til måneder i merdene før behandling, skriver de.

Skånsom behandling for rognkjeks

- Resultatene fra undersøkelsen viser at rognkjeksen ikke blir utsatt for hverken akutte skader eller markant stress. Undersøkelsene viser i tillegg ingen betydelig forskjell i antall døde i perioden før og etter avlusning, forteller de.

Rapporten konkluderer med at dette tyder på en skånsom behandling av rognkjeks gjennom selskapets avluser, noe som bør vurderes videre i henhold til pålegg om utfisking av rensefisk før avlusning av laks.

- Vi har i studien sett på om rognkjeks får nedsatt velferd i sin ferd sammen med laksen i FLS Avluser. Vi har brukt oppdatert metodikk for å vurdere velferden ved bruk av operasjonelle velferdsindikatorer, forteller prosjektleder Randi N. Grøntvedt.

Naturlig å diskutere regelverket

- Prosjektet som er gjennomført indikerer at rognkjeks kan følge laksen gjennom systemet på en skånsom måte, forklarer Ervik.

Hun legger til at undersøkelsen gjør at de vurderer det som forsvarlig å unnlate utfisking av rognkjeks før avlusning med den aktuelle avluseren.

- Basert på dette er det etter vår mening ikke grunnlag for et kategorisk krav til utfisking av rensefisk, sier Ervik.

Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backe. Foto: Flatsetsund Engineering.
Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backe. Foto: Flatsetsund Engineering.

I dialog med Mattilsynet

Både Måsøval Fiskeoppdrett og AquaGen har vært med i prosjektet og deler begge oppfatningen av behandlingen som rognkjeksen får.

- I undersøkelsen har vi sett på en samlet effekt på rognkjeks. Ut fra denne undersøkelsen ser det ut til at det er en akseptabel påkjenning for rognkjeks å gå gjennom den aktuelle avluseren, sier Arnfinn Aunsmo, veterinær og utviklingsdirektør i Måsøval Fiskeoppdrett.

Han legger til at de nå er i en dialog med Mattilsynet, slik at dette kan vurderes nærmere.

- Ut ifra denne undersøkelsen er jeg tvil om det er mer skånsomt med utfisking eller spyling, sier Torkjel Bruheim i AquaGen i en kommentar til rapporten som foreligger.

Ikke overrasket

Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backer, sier at de er svært glade for de positive resultatene.

- Dette er resultater som forventet, men vi er veldig glad for at vi nå kan dokumentere at vår teknologi er skånsom og ivaretar fiskevelferd også til rognkjeks.

- I utgangspunktet skulle vi også gjøre forsøk med de andre rensefiskartene, men det var komplisert i den perioden feltundersøkelsene ble gjort. Vi prioriterte likevel å gjennomføre på rognkjeks, og vi vil vurdere om vi kan få gjennomført resten av undersøkelsen på rensefisk på et senere tidspunkt, sier Backer.