Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Avluser-produsentene deler ikke direktoratets rømmingsfrykt

Fiskeridirektoratet frykter at det økende antallet operasjoner med mekanisk avlusing skaper flere rømminger. Nylig er det rapportert om to rømmingshendelser til direktoratet i forbindelse med avlusing. Men flere produsenter av mekanisk avlusere forteller at de ikke kjenner til hendelser som følge av deres avlusere. De påpeker at det er god opplæring av ansatte, god kommunikasjon før, under og etter avlusing, som er viktig for å forhindre rømming.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Henrik Hareide, tilsynssjef i Fiskeridirektoratet uttalte nylig til kyst.no at direktoratet ser en overgang fra kjemisk til mekanisk avlusing, men at det gir noen nye utfordringer.

- Vi har sett en del rømminger knytt til mekanisk avlusing, uttalte han. 

Det finnes mange ulike avlusingsmetoder for behandling av laks. Per dags dato finnes det fem mekaniske avlusningsalternativ. Disse omfatter er Skamik lusespylere, Optilicer, Thermolicer, FLS avluser og Hydrolicer. Trenden i næringen gir også inntrykk av at dette er lakselus-behandlingene de fleste bruker som førstevalg.

Kyst.no kontaktet alle leverandørene av avluserne, som gjennomgående mener rutinene på merdkanten er gode og at det ikke trengs nytt regelverk i forbindelse med avlusingsoperasjoner. De presiserer også at god dialog mellom oppdretterne og produsentene er viktig og alltids kan forbedres.

Les også: Enorm mekanisk avlusings-kapasitet langs Norskekysten

FLS avluser. Foto: Flatsetsund Engineering.

- Bør gjennomgå handling før avlusing

Kristian Lillerud som er daglig leder i Flatsetsund Engineering, som siden 2003 har utviklet «FLS avluseren», understreker viktigheten av at operatør og oppdretter har gjennomgått handlingen på forhånd, slik at det ikke oppstår misforståelser på merdkanten.

- Hvilke forholdsregler mener du oppdretterne og de ansatte må ta under behandlinger/avlusinger slik at rømmingshendelsene ikke skjer?

- Det må utføres godt sjømannskap, bli enige om arbeidsoppgaver og sette opp en risikoanalyse. Altså bruke godt, norsk bondevett, sier Lillerud.

Han sier at han ikke kjenner til rømmingshendelser knyttet til bruk av deres avluser. Når det gjelder årsak til at rømminger, har han heller ikke noen formening om dette, men påpeker at det sannsynligvis er slurv og uforsiktighet fra mannskap som fører til rømminger. 

- Opplæring av håndtering av båt og utstyr er viktig, og jeg mener at oppdretter og operatør kan bli mer samstemte, sier Lillerud.

- Fortøy tilstrekkelig

Odd Einar Grøntvedt, leder for selskapet Hydrolicer Drift, sier at for å forhindre rømming er det viktig at man fortøyer tilstrekkelig ved alle værforhold.

- Utforming på utløp i forhold til  Hydrolicerne spiller en viktig rolle. God overvåkning under prosessen samt fokus fra de ansattes side er viktig, sier Grøntvedt til kyst.no.

Etter det han kjenner til har det heller ikke oppstått rømmingshendelser i forbindelse med avlusing ved bruk av deres system, men han forteller likevel at mye kan gå galt under avlusing.

Hydrolicer-lekter SLC-02. Foto: Peter Vaagland. For oss bekjent er det ikke skjedd noen ulykker grunnet Hydrolicer, opplyser han.

Les også: Avluser 2000 tonn laks i døgnet

- Det er mange faktorer som kan føre til rømming. God kommunikasjon mellom leverandør og kunde er viktig for å skape en trygg, sikker og god avlusningsprosess, undrestreker han.

Gjennomføring av møter, både før, under og etter avlusningsprosess er et viktig moment, mener Grøntvedt.

- Da vi ikke har hatt rømming grunnet mekanisk avlusing, mener vi regelverket er godt nok som det er per dags dato. God opplæring av ansatte, god kommunikasjon før, under og etter er viktig for å forhindre rømming. Inspeksjon av nøter før og etter prosessen er også svært viktig, poengterer Grøntvedt.

Les også: Spleiset på Hydrolicer og dannet nytt selskap 

Hydrolicer-enhetene opererer både i Norge og i utlandet.

- Det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedringer ifht Hydrolicere i kombinasjon med god fiskevelferd, sier han avslutningsvis.

- De kritiske punktene er trengeprosessen

Avlusingskonseptet med mest kapasitet på langs Norges-kysten er Thermolicer, produsert av utstyrsprodusenten Steinsvik utenfor Haugesund.

Sales Manager for Thermolicer Tore Laastad sier til kyst.no at Thermolicer er en tekniske installasjons som med korrekt bruk i seg selv ikke gir noen rømningsrisiko.

Thermolicer er blant annet i drift hos Lingalaks. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- Det er oppdretter selv eller deres servicepartner som gjennomfører avlusingsprosessen og gjør den viktigste jobben med tanke på forebygging. For Steinsvik sin del er fokuset å levere gjennomtenkte og solide installasjoner som sikrer en trygg og skånsom behandling av fisken, opplyser han. 

Oppdretterne rapporterer ikke til Steinsvik og dermed har de ikke noen oversikt over eventuelle rømmingshendelser.

De kritiske punktene i en avlusing mener Laastad er trengeprosessen og retur av fisk til merd.

- Eventuelle rifter i nøtene kan få store konsekvenser når fisken er trengt. Gode rutiner for inspeksjon av nøter og trygg manøvrering av servicefartøy er viktig for å unngår rømming. Alle ønsker å unngå rømminger og om et endret regelverk kan bidra til dette vil det være positivt, poengterer Laastad.

Han har tidligere uttalt at det per i dag er 30 slike avlusere i drift og befinner seg i hovedsak i Norge, men også på Færøyene, i Chile og i Skottland.

- Kan ikke rømme under behandling

Frode Håkon Kjølås i Seaside som produserer Optilice forteller de har ni maskiner i drift idag.

Optilice. Foto: Seaside.

Når det gjelder rømminger sier han at fisken ikke har mulighet å rømme i forbindelse med selve behandlingen.

- Det må eventuelt skje på vei fra og til not, påpeker han. 

Les også: Ny avluser ferdig testkjørt hos Miljøflåten AS

Kjølås kjenner heller ikke til noen rømmingshendelser i forbindelse med deres avlusingsenhet.

Kyst.no har også kontaktet Moen Marin som leverer SkaMik, men har ikke lyktes i å få en tilbakemelding fra dem. 

Tusenvis av fisk på rømmen

Senest 20 desember meldte Marine Harvest AS om en rømmingshendelse ved lokaliteten Åkre i Kvinnherad, som hadde skjedd i forbindelse med avlusing. Hvor mange fisk som er på rømmen er enda ikke kjent, men ifølge Fiskeridirektoratets siste oppdateringer var det gjenfangstet 749 fisk.

Også K. Strømmen Lakseoppdrett hadde en rømming på 6400 oppdrettslaks med snittvekt på 3 kg i forbindelse med avlusing i desember. Her er det per dags dato ikke gjenfangstet noe fisk etter det kyst.no kjenner til.

Alvorlige hendelser

Seniorrådgiver Geir-Martin Kvamme i Fiskeridirektoratet avdeling region Vest uttalte nylig til kyst.no at håndtering av fisken og avlusing av fisken utgjør en del risiko.

– Fiskeridirektoratet har sett at mer fisk blir håndtert og hyppigere behandlet. Det gjør at vi mener det bør ses mer på arbeidsrutiner, utstyr og gjerne også muligheten for mindre antall håndteringer/behandlinger av fisken. Metodene har nok et forbedringspotensiale, sa Kvamme.

Les også: Ny strategi: – Foreslår fem satsingsområder mot rømming