Den nye generasjonen FLS Avlusersystem gir total oppsamling av lus og lanseres under AguaNor i Trondheim. Dumitru Mustata (sveiser), Kristian Lillerud (daglig Leder), Tom Erik Ellefsen (sveiser), Dag Eirik Fevåg (sveiser) og Sølve Simonsen Olsen (lærling) er spent på mottakelsen av nyvinningen. Foto: FLS.
Den nye generasjonen FLS Avlusersystem gir total oppsamling av lus og lanseres under AguaNor i Trondheim. Dumitru Mustata (sveiser), Kristian Lillerud (daglig Leder), Tom Erik Ellefsen (sveiser), Dag Eirik Fevåg (sveiser) og Sølve Simonsen Olsen (lærling) er spent på mottakelsen av nyvinningen. Foto: FLS.

- Nullutslipp av lus med ny generasjon FLS Avlusersystem

Flatsetsund Engineering har utviklet en ny generasjon FLS Avlusersystem som gir total oppsamling av lus uten fare for utslipp til sjø. Denne skal presenteres under Aqua Nor.

Publisert

Selskapet melder at den nye generasjonen avluser resirkulerer pumpevannet og kjører dette gjennom et filter på dekk på fartøyet. Her samles lusa opp i trygge omgivelser uten fare for utslipp til sjø. Det gir full kontroll på oppsamlingen.

Nullutslipp

– Luseoppsamling ved avlusing har vært en utfordring som aktørene i næringen har hatt fokus på. Vi mener å ha løst dette med null utslipp av lakselus ved behandling. Det gjør vi samtidig som vi ivaretar fiskevelferd med skånsom behandling av fisken, sier daglig leder i Flatsetsund Engineering, Kristian Lillerud i en pressemelding.

Mindre effekt og spart montering

Over halvparten av vannet blir resirkulert i den nye løsningen. Det reduserer behovet for pumpekapasitet og gir dermed også et mindre effektbehov for anlegget. I tillegg ligger det en monteringsbesparelse i den nye løsningen.

Leveringsklare

Fra og med høsten 2017 leveres alle nye FLS Avlusersystem med den nye luseoppsamleren. Løsningen kan også ettermonteres på allerede leverte anlegg, men setter krav til plass til selve filteret og at fartøyet har stabilitet til å takle vekten av filteret.

– Den nye løsningen er testet med fantastiske resultater, sier Lillerud som forventer enda større interesse rundt FLS Avlusersystem med den nye luseoppsamlingen.