Vindmølle på Smøla. Foto: Smøla Klekkeri.

Skal kontrollere lakselus energinøytralt og uten å skape resistens

Welfare Fish Farming (WFF) er bygd opp rundt lokale aktører på Nordmøre og Hovland har god tro på at de skal komme gjennom nåløyet hos Fiskeridirektoratet. - Problemstillingene er jo meget aktuelle, tilføyer Jan Tore Hovland i Nekton.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et totalkonsept for kontroll med lakselus, som ikke er resistensdrivende og som i tillegg er energinøytralt. Nasjonalt Vindenergisenter (NVES) har ansvar for energiløsningene ved hjelp av vindmøller. Smøla kommune har innvilget søknaden om vindmøller i nærheten av en aktuell lokalitet. Etter innspill fra fylkesmannen vil vi legge til rette for både forskning og overvåkning av eventuelle konsekvenser for sjøfugl til havs.

- Det er lite som tyder på at èn forholdsvis liten turbin vil ha noen negativ effekt på fugl – i hvert fall hvis man veier det opp mot alternativet, dieselaggregat og store CO2 utslipp, sier Jan Tore.

Pure Farming AS, med prosjektleder Jan Tore Hovland i Nekton A/S, styrer et av prosjektene som ennå ikke har fått noe endelig avgjørelse. Søknaden, som har fått navnet; Welfare Fish Farming (WFF) er bygd opp rundt lokale aktører på Nordmøre og Hovland har god tro på at de skal komme gjennom nåløyet hos Fiskeridirektoratet.

- Problemstillingene er jo meget aktuelle, tilføyer Jan Tore.

Betonmast på Averøy skal stå for utvikling av en nyskapende fôrflåte som i tillegg til fôring kan sørge for energilagring og avlusing. Ved å utruste flåten med både skånsomt mekanisk avlusingssystem fra Flatsetsund (FLS), samt basseng med muligheter ferskvannsavlusing og AGD-behandling, har vi den beste beredskap dersom vi får påslag av lus eller AGD. Vi skal kunne behandle all fisken i anlegget i løpet av dager etter at vi har bestemt oss. Betonmast har også stått for bygging av betongmerden Salmon Home No. 1 på 1.000 m3, som nettopp er tatt i bruk på Smøla for FoU når det gjelder utvikling av postsmoltproduksjon.

Flatsetsund Engineering skal videreutvikle løsninger for skånsom mekanisk avlusing med avsiling av lakselus. Her skal vi bygge videre på erfaringen med avlusingsbåten vår; Laugar, som allerede har avlust i størrelsesorden 6 millioner fisk, med høy effekt, lite stress og minimal dødelighet, sier Hovland.

På bakgrunn av FoU-aktiviteter med resirkulering og flere løsninger for flytende lukkede anlegg skal vi sammen med Botengaard og Storvik Aqua utvikle et fleksibelt system som lukker nota

Smøla vindmølle. Foto: Audun Lie Dahl.

med fisken og lusa inne før vi starter trenging av fisken. Oksygennivå og miljø vil overvåkes og styres. Slik vil vi få tak i hver eneste lus som er på fisken, både de som faller av under trenging og orkast og de som faller av under selve behandlingen. Alt vannet finfiltreres og lusa destrueres. Slik det drives avlusing i dag, antar vi at 30-50% av lusa faller av fisken – eller den bare svømmer sin vei – i løpet av trenging og orkast, før fisken kommer frem til behandling med muligheter for filtrering. Slik praksis gir stor fare for resmitting av egen eller andres fisk. '

- Hos oss skal ikke en eneste lus skal slippe unna, understreker Jan Tore.