Annonsørinnhold fra Fluctus

Levert: Vannfôring til Bjørøya

Fluctus har levert det som kan være den første ombyggingen til vannfôring i Norge. Dette skjedde på en betongflåte hos Bjørøya Fiskeoppdrett.

Et tett og godt samarbeid om prosjektet har vært viktig for begge parter, og sikret en best mulig prosjektgjennomføring og rask igangsettelse.

Knut Bjarte OtterleiSalgsansvarligMobil: 400 99 294Mail: kbo@fluctus.no
Knut Bjarte Otterlei
Salgsansvarlig
Mobil: 400 99 294
Mail: kbo@fluctus.no

Vi ser et økende antall installasjoner av Fluctus vannfôring, kanskje markedets minst kompliserte vannfôringsanlegg. Leveransene våre har fokus på driftssikkerhet – og alltid tilgjengelig servicepersonell.

Transport av fôr med vann har den siste tiden fått økt oppmerksomhet og relevans som en respons på luseproblematikk, økt miljøfokus og høye energipriser. Denne utviklingen har ført til en økt interesse for implementering av effektive vannfôringsløsninger. En vellykket implementering av vannfôringsløsninger gir flere fordeler, inkludert muligheten til å fôre fisken under lusebeltet, redusere energiforbruket og begrense utslipp av mikroplast fra fôrslangene. Videre bidrar vannfôring til støyreduksjon på anleggene, samtidig som det forventes mindre fôrknus og støv.

Vannbåren fôring. Slik gjør vi det >>