Nyansatt daglig leder i Norsk Havbrukssenter. Foto: privat.

Ny daglig leder for Norsk Havbrukssenter oppdrett

Knut Idar Torgnes er tilsatt som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS på Toft i Brønnøy, og tiltrådte stillingen 1. november 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Torgnes er 30 år, og opprinnelig fra Brønnøy, men har de siste 11 årene studert og jobbet i Oslo.

Han kommer fra stillingen som revisor i Deloitte og har de siste årene jobbet i team opp mot større havbruks- og sjømatbedrifter, og har mastergrad i revisjon og regnskap, melder selskapet i en pressemelding. 

- Styret i Norsk Havbrukssenter Oppdrett  er svært glad for at Knut Idar takket ja til tilbudet om daglig-lederstillingen, og ønsker han velkommen til å lede selskapet i en viktig og spennende periode,  med økt og fornyet satsing på bærekraftig oppdrett, sier styreleder Paul Birger Torgnes.

Knut Idar Torgnes sier han er glad for å kunne flytte hjem til Brønnøy igjen, og til å kunne ta fatt på en ny og interessant jobb med utfordringer og store muligheter.

- Sammen med dyktige kollegaer og medarbeidere vil jeg bidra til at Norsk Havbrukssenter fortsetter utviklingen som en lønnsom, vekstkraftig og kunnskapsbasert oppdrettsaktør, sier han.

Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS kjøpte i sommer 265 MTB oppdrettsvolum i region 7 på auksjonen som Fiskeridirektoratet gjennomførte. Fra før har selskapet grønne laksetillatelser i region 7 og 8, og driver sin virksomhet i et nært samarbeid med Sinkaberg Hansen AS . 

Norsk Havbrukssenter har det siste årene fått  ny selskapsstruktur, der de ulike aktivitetene er skilt ut i egne datterselskap; Visning og Reiseliv, Oppdrett, Forskning og Utvikling samt Eiendom. Konsernet har en årsomsetning på om lag 200 Mill kr.  Arnfinn Torgnes fortsetter som daglig leder i  morselskapet i konsernet Norsk Havbrukssenter AS.