Det ble for første gang på mange år i 2021 tatt i bruk et nytt legemiddel mot lakselus. Imidakloprid brukes i det lukkete CleanTreat-systemet. Illustrasjon: Benchmark

Tallene for legemidler brukt i oppdrettsnæringen i 2021 er her

I 2021 ser vi en viss økning i forbruket av noen legemidler mot lakselus, etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Andre metoder for å fjerne lusa brukes i økende grad.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet grossistbasert statistikk for legemidler som er benyttet i norsk fiskeoppdrett, blant annet om antibiotika, midler mot lakselus, innvollsorm og overflateinfeksjoner.

De nye tallene finnes i sin helhet i denne artikkelen:

Årets tall viser blant annet at forbruket av ett legemiddel mot lakselus (azametafos) har hatt en viss økning i 2021 i forhold til årene før.

I tillegg har imidakloprid blitt tatt i bruk gjennom cleantreat-metoden.

Antall behandlingsdoser er imidlertid redusert i 2021.

Imidakloprid er det første nye virkestoffet som er registrert mot lakselus på mange år – i 2021 utgjorde en stor andel av legemidler brukt mot lakselus målt i kilo virkestoff.

Når tallene ble korrigert for den dosen som brukes per behandling, var imidlertid bruken av imidakloprid på under to prosent av de kjemiske behandlingene. Imidakloprid er et avlusingsmiddel som brukes ved badebehandling i brønnbåt. Vannrensesystemet skal hindre at legemiddel og lus fra badevannet slippes ut i naturen.

Salget av azametifos økte i 2021 med nesten 60 prosent fra året før. De to flubenzuronene kalt diflubenzuron og teflubenzuron hadde i 2021 den laveste bruken i hele tiårsperioden, målt i kilo. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr.  Det har også vært en moderat reduksjon i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før.