Daglig leder i Fomas, Solveig Nygaard beskriver fiskehelsesituasjonen for øyeblikket som god og stabil. Foto: Magnus Pettersen.
Daglig leder i Fomas, Solveig Nygaard beskriver fiskehelsesituasjonen for øyeblikket som god og stabil. Foto: Magnus Pettersen.

Jevn sjøtemperatur har gitt en god produksjonsperiode

Stabil sjøtemperatur gir gode forhold så langt i år.

Publisert

Kyst.no har vært i kontakt med daglig leder i Fomas, Solveig Nygaard, som beskriver fiskehelsesituasjonen på vestlandet for øyeblikket som god og stabil.

- Det har vært en god produksjonsperiode så langt i år fordi temperaturen i sjøen har vært jevn og grei, den har vært lav i forhold til den temperaturen vi har hatt i luften, poengterer Nyggard.

Hun forklarer at det er først nå i de to siste ukene at temperaturen i sjøen har gått opp til 16-17 grader, men at den sannsynligvis ikke vil stige noe mer i år.

- Foreløpig kan man ikke se noe effekt på fisken av at temperaturen har steget, forklarer hun.

Utfordringer

Noen utfordringer har det likevel vært så langt i 2018. Nygaard forteller at smolt som ble satt ut tidlig i år fikk problemer med sår grunnet lav sjøtemperatur. I tillegg har det varme været i sommer bydd på utfordringer i forhold til vannreservoar på settefiskanlegg.

- Det har vært utfordrende, men våre kunder har klart seg fint uten helseproblem på fisken takket være årvåkenhet og diverse tiltak, forteller hun. 

Minimalt med AGD

Leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik kan bekrefte at status per i dag er god. Hun forteller også at det har vært minimalt med tegn på AGD.

- Så langt i år har vi bare hatt noen få observasjoner av AGD, i motsetning til 2016 og 2017, hvor første behandling kom henholdsvis i uke 33 og 35.

Leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik forteller til Kyst.no at det så langt i år har blitt utført færre lusebehandlinger sammenliknet med tidligere år. Foto: Havbrukstjenesten/Åkerblå.
Leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik forteller til Kyst.no at det så langt i år har blitt utført færre lusebehandlinger sammenliknet med tidligere år. Foto: Havbrukstjenesten/Åkerblå.

Økning i antall lusebehandlinger

Ervik sier til Kyst.no at det har økt på med lusebehandlinger de siste ukene, noe som er normalt for denne årstiden. Temperaturen i nord har vært litt lavere enn i sør, men i de siste ukene har det vært en rask økning.

- Kanskje kan det være medvirkende til at vi i noen områder ser litt overraskende kjapp utvikling av lus, sier hun.

Ervik forteller videre at sammenliknet med tidligere år har det så langt i år blitt utført færre behandlinger. Avlusing gir som kjent økt risiko for situasjoner som kan går ut over fiskens helse.

- Så langt har dette gått relativt greit, og næringen har alle forutsetninger til å bruke erfaringer fra de siste årene når de gjør valg som påvirker fiskevelferd fremover, poengterer hun.

Den største utfordringen man har når det gjelder fiskevelferd er avlusningsmetodene som blir brukt. Alle avlusingsmetoder som har effekt i dag krever håndtering av fisk.

-Det er flere lokaliteter som går mot mål med ingen eller svært få behandlinger og med god overlevelse og gode biologiske resultater, sier hun.

Avslutningsvis forteller hun at det stort sett ikke har vært noe ut over det normale så langt i år.