Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

- Med effektiv rensefisk kan man ligge noe høyere i lusenivå

Lusekoordinator Ragnhild Malkenes i Fomas, sier at lusesituasjonen generelt sett er ganske bra på Vestlandet. Men det har vært krevende å holde til tider det raskt stigende lusenivået i sjakk. - Har man en effektiv rensefisk kan man på det jevne ligge noe høyere med henhold til små bevegelige lus, opplyser hun til kyst.no.

Publisert

Malkenes  forteller det ikke er uventet at lusenivåene bygger seg opp før fisket etter leppefisk kunne starte 11. juli, og i perioden før lokalitetene fikk fylt opp med ønsket mengde leppefisk.

- Uten en formidabel innsats der mange gikk inn med enkeltmerd-behandling på forholdsvis lave nivå, ville smittepresset fort blitt uhåndterlig. I tillegg har mange satt inn mye ressurser på å forbedre effekten av rensefisk, legger hun til om jobben utført av vestlendingene.

- Hvilke steder har størst problemer med lus på Vestlandet?

Lusekoordinator Ragnhild Haaland Malkenes har stor tro på rensefisken som hun mener har gitt en god effekt når den først endelig kom på plass i merdene. Foto: Fomas.
Lusekoordinator Ragnhild Haaland Malkenes har stor tro på rensefisken som hun mener har gitt en god effekt når den først endelig kom på plass i merdene. Foto: Fomas.

- Hvis vi ser på gjennomsnittsnivået av voksne hunnlus på Vestlandet var nivået i uke 37 høyest lengst nord, med i underkant av 0,3 i gjennomsnitt pr fisk (Sunnmøre og Romsdal). Nivået var avtagende sørover til Rogaland som kun hadde i overkant av 0,1.

- Men ser vi på nivå bevegelige lus var nivået mye jevnere og da lå faktisk Sunnmøre og Romsdal lavest (ca 0,8), sammenlignet med de tre fylkene lenger sør (alle med ca 1,0).

- Effektiv rensefisk

Lusekoordinatoren mener variasjonene i lusetall på ulike stadier, antakelig har med bruk av rensefisk å gjøre.

- Har man en effektiv rensefisk kan man på det jevne ligge noe høyere med henhold til små bevegelige lus, og likevel klare å beite ned etter hvert som disse nærmer seg voksne hunnlus.

Hvilke avlusings-metoder som brukes varierer mellom de ulike områdene på Vestlandskysten.

Diagram: der avlusninger i Hordaland er oppsummert per kvartal. Kilde: Ragnhild Malkenes. 
Diagram: der avlusninger i Hordaland er oppsummert per kvartal. Kilde: Ragnhild Malkenes. 

- Men for Hordaland sin del har det alt vesentligste av badebehandlinger vært ikke-medikamentelle, fortrinnsvis termisk avlusning.

Ikke medikamentelle metode

Malkenes mener også effekten av ulike behandlinger varierer fra område til område, men for Hordaland sin del er det liten tvil om at det er ikke-medikamentelle metoder.

- Både behandling og rensefisk gir best effekt, mener hun.

- Hvor stor effekt vil du si rensefisken har gjort og vil gjøre utover høsten?

- Rensefisken har hatt en meget god effekt utover sensommeren. Vi har sett mange tilfeller der stigende lusenivå er redusert drastisk kun ved hjelp av leppefisk. Dette har fungert takket være en forholdsvis høy innblandingsprosent og stadig økt kunnskap og resursbruk på røkting av leppefisken. Mange vil nok fortsatt ha god effekt frem mot jul, men erfaringsmessig avtar effekten når daglengden kommer under et visst nivå.

Fremover mot vinteren tror Malkenes lusepresset vil være under rimelig kontroll.

- Dersom viljen og evnen til å avluse enkeltmerder på forholdsvis lave nivåer fortsatt er stor. Det viktige nå blir å gjøre tiltak mens vær og temperaturer fortsatt tillater det, for å unngå stort smittepress før vinterkulden setter inn. De ikke-medikamentelle avlusningsmetodene gir en røffere behandling av fisken, og er derfor viktig å begrense i størst mulig grad ved lave og synkende temperaturer, opplyser hun til kyst.no.