Lakselus. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Bratt reduksjon i medikamentelle behandlinger

Fomas melder at oppdretterne har kontroll på Hordalandslusa til tross for redusert følsomhet for medikament siste tre år. Når det gjelder kitinsyntesehemmere og Slice, har bruken de siste tre årene vært stabil riktignok en ørliten reduksjon, men ingen større endringer, melder de.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ser man på medikamentelle badebehandlinger derimot, er reduksjonen stor i Hordaland. Se blå linje i vedl diagram.

Den bratte reduksjonen har selvfølgelig en sammenheng med stadig økende grad av nedsatt følsomhet, man bruker ikke et medikament man vet ikke virker, melder Fomas i en oppdatering på sine hjemmesider.

- Men når det er sagt så har viljen og evnen til å bygge opp kapasitet på ikke-medikamentelle behandlinger vært ganske imponerende, selv om den fortsatt må bli bedre skal man dekke inn perioder der ”alle” får økt smittepress samtidig, melder de. 

Når det gjelder Rogaland er situasjonen foreløpig en annen. De har fortsatt klart bedre effekt av medikamentelle behandlinger enn lenger nord, og trendlinjen for medikamentelle badebehandlinger er i samme periode flat (2014-dd).

Men Fomas ser at tendensen går mot mer nedsatt følsomhet også her, og aktørene er i gang med å bygge opp kapasitet på ikke-medikamentelle metoder.

- Håpet er at det skjer så raskt at man fortsatt kan bevare en forholdsvis god følsomhet for medikamentell behandling, slik at disse kan brukes kun i tilfeller der alle andre metoder er utelukket, melder Fomas.