Linda Hofstad Helleland, Høyres næringspolitiske talsperson.
Linda Hofstad Helleland, Høyres næringspolitiske talsperson.

Høyre: - Vil utfordre næringen på alternativer til regjeringens forslag om grunnrenteskatt

Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland og Høyres skattepolitiske talsperson Helge Orten inviterer havbruksnæringen til dialog.

Publisert Sist oppdatert

Grunnrenteskatt for havbruk ble diskutert og konkludert på ved fremleggelsen av Havbruksutvalgets rapport for et par år siden. Flere modeller var utredet og Regjeringen Solberg gikk den gang inn for en ordning med produksjonsavgift. I tillegg til dagens produksjonsavgift omsettes konsesjoner på auksjon som også er en form for grunnrentebeskatning, sier skattepolitisk talsperson i Høyre Helge Orten

- Når regjeringen nå foreslår en annen modell for grunnrentebeskatning såpass kort tid etter at Stortinget etablerte ordningen med produksjonsavgift, skapes det stor usikkerhet rundt viktige rammevilkår for næringen. Dette har allerede vist seg gjennom flere investeringer som er utsatt og lagt på is, og en negativ påvirkning av hele produksjonskjeden, ikke minst for aktiviteten på land. Politisk uforutsigbarhet om rammevilkårene for et av landets viktigste næringer skaper stor usikkerhet for bedrifter, leverandører og investeringer i nye virksomheter. Dette bidrar til å sette arbeidsplasser i fare og oppleves direkte skadelig for mange lokalsamfunn i distrikts-Norge, sier næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland.

- Dette skjer også før det regjeringsoppnevnte skatteutvalget har fått lagt fram sin innstilling og uten dialog med næringen. Høyre hadde forventet at denne type skatteendringer ble vurdert i forbindelse med skatteutvalgets rapport. Det hadde gitt grunnlag for en god høringsprosess og muligheter for konstruktive tilpasninger, samtidig som eventuelle endringer ble gjort ut fra en helhetlig vurdering, uttaler Orten.

- Høyre ser at det kan være grunnlag for at havbruksnæringen kan bidra mer enn i dag, og vil utfordre næringen på om det kan være andre måter å gjøre dette på enn regjeringens forslag til grunnrentebeskatning. Vi vil så raskt som mulig invitere aktørene i havbruksnæringen til en god dialog for å finne løsninger som gjør at næringen kan vokse, eksportere mer og skape flere arbeidsplasser på land, sier Hofstad Helleland.

Høyre skriver at de er bekymret for det totale skattetrykket for næringslivet.

- I tillegg til skatteøkninger på 33 milliarder kroner som ble presentert i forrige uke, har regjeringen sammen med SV allerede doblet skatten på norsk eierskap. Det ser vi allerede konsekvensene av ved at flere velger å flagge ut. Regjeringens skattepolitikk for næringslivet skaper usikkerhet i viktige næringer for landet, og gjennomføres uten at konsekvensene er godt nok utredet. Det ser ut til at regjeringen gjennomfører betydelige skatteskjerpelser uten dialog med næringen om hvordan dette vil påvirke lønnsomhet og investeringer, og dermed sysselsetting og utvikling langs kysten, avslutter Orten.