Rolv Haugarvoll i Lingalaks sier at selskapet vil kanskje måtte gå på børs eller selges, men han håper det skal være mulig å finne en mellomløsning. Foto: Lingalaks
Rolv Haugarvoll i Lingalaks sier at selskapet vil kanskje måtte gå på børs eller selges, men han håper det skal være mulig å finne en mellomløsning. Foto: Lingalaks

- Kan bli enten børs eller salg

Lingalaks-gründer Rolv Haugarvoll varsler at skatteøkningen for familieeide oppdrettsselskaper kan få «drastiske» følger.

Publisert Sist oppdatert

Nye regler for verdsettelse av oppdrettstillatelser mangedobler papirverdien av familieeide, lokale selskaper.

For de store børsnoterte selskapene vil ikke endringen få noen praktisk  betydning, da aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes til en andel av aksjenes børsverdi. For familieeide selskap er resultatet at formuer langs hele kysten øker eksplosivt på papiret fra og med inntektsåret 2022, noe Kyst.no var først til å omtale.

Les flere saker om skatteendringen her

I en oppdatering på Lingalaks sin Facebook-side har selskapet postet en video der Lingalaks-gründer Rolv Haugarvoll snakker om at bedriften kan måtte gjøre drastiske tiltak, som følge av skatteøkningen for familieeide oppdrettsselskaper.

- Sånn som det ser ut i dag, så vil dette være en belastning på i overkant av 30 millioner ekstra, sier Haugarvoll om den økte beskatningen for Lingalaks.

- Kan bli utflytting og tap

Han sier videre at selskapet vil bli nødt til å gjøre tiltak. Haugarvoll påpeker at det ikke er tatt noen beslutning på hva de vil gjøre, men han varsler at det kan bli drastiske følger.

- Det kan bli enten børs, eller det kan bli salg. Vi håper jo selvsagt at det går an å finne mellomløsninger. 

Lingalaks teller i dag totalt 70 ansatte.

- Hvis vi ikke klarer å holde hovedkontoret og sentrale funksjoner i bygda, så blir det jo utflytting og tap. Vi håper å unngå sånt. Det er her vi bor, og det er her vi har tenkt å bli, sier han avslutningsvis.