Konsernsjef Eirik Welde. Foto: Nordlaks

Tar ut 600 millioner i utbytte fra Nordlaks

Styret i morselskapet i Nordlaks-konsernet, Nordlaks Holding AS, vedtok for 2021 et ekstraordinært utbytte til eierne på 600 millioner kroner. Utbyttet utbetales for at eierne av Nordlaks skal kunne betale skatteskjerpelsene som Stortinget har vedtatt for norske eiere av havbruksbedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2021 vedtok Stortinget en skatteskjerpelse for norske eiere av havbruksbedrifter. Skatteskjerpelsen skal betales av Nordlaks sine eiere, og ikke av selskapet selv, og derfor må selskapet utbetale større utbytter. Til sammenligning var utbyttet fra Nordlaks Holding på lag 100 millioner kroner per år i perioden 2018 til 2020.

- Heldigvis har Nordlaks drevet med overskudd de siste årene, så dette truer ikke selskapet. Men den økte skatten på norsk eierskap av havbruksbedrifter er en kostnad som vi må regne med enten vi driver med overskudd eller ikke. Dermed må vi legge av mye penger i gode tider, som nå, for å kunne betale skatten i de dårlige tidene som vi vet kommer, sier konsernsjef Eirik Welde i en sak på Nordlaks sin hjemmeside.

Les også: - Kraftig skatteøkning for familieeide oppdrettsselskaper

Den vedtatte skatteskjerpelsen rammer kun ikke-børsnoterte norskeide selskaper. For børsnoterte eller utenlandsk eide selskaper er det ingen endringer. Konsekvensene som skatteskjerpelsene får for eierstrukturen i havbruksnæringen har ikke vært utredet eller debattert i særlig grad.

- Skatteskjerpelsen vil helt klart svekke konkurransekraften som lokalt eide havbruksselskaper har, opp mot børsnoterte og utenlandsk eide selskaper. Overskuddet går heretter i større grad til å betale eiernes skatt, i stedet for til gode investeringer. Hvis man i fremtiden skulle gå med underskudd så må man tære på egenkapitalen eller selge hele eller deler av selskapet for å betale skatten. Dette er irreversible konsekvenser for norsk eierskap i en næring som er svært viktig for kysten. Men det er ikke for sent å snu! Politikerne våre kan fortsatt endre kurs og styre mot at det skal være mange lokalt eide havbruksselskaper også i fremtiden, fortsetter Welde.

Les også: - Kan bli en katastrofe for de små selskapene

Siden 2018 har Nordlaks investert over 3,6 milliarder i nye gasshybride brønnbåter, settefiskanlegg, havfarm, kassefabrikk, filetfabrikk og andre utviklingsprosjekter.

- Dette har vært finansiert av overskuddene i Nordlaks. Det sier seg selv at utviklingen og investeringene fremover vil gå saktere som en følge av skatteskjerpelsene. Det er de mest marginale prosjektene som faller ut først, avslutter Welde.

For den neste 6-årsperioden ser Nordlaks mulige investeringer på 7 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi. Det er prosjekter innen alle deler av selskapet, men særlig utvidelse av selskapets landbaserte oppdrettsproduksjon av smolt, fabrikken på Børøya og det semilukkede  havbruksanlegget Hydra.