Som varslet fra Hurdalsplattformen øker regjeringen verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten til 80 %.

Regjeringen øker formuesskatten og utbytteskatten

Økningen av utbytteskatt skal etter planen skje fra i dag av.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter.

- Aksjeinntekter er sterkt konsentrert blant de med høy inntekt og stor formue, og økt utbytteskatt bidrar dermed til en mer omfordelende inntektsskatten, skriver de.

Formuesskattesatsen i trinn 1 økes fra 0,95 til 1,0 pst for personer med en formue mellom 1,7 og 20 millioner kroner.

Ifølge en sak utsendt fra NTB sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen vil øke utbytteskatten fra og med i dag.

- Vi foreslår også å øke utbytteskatten, fra og med i dag. For å unngå tilpasninger slik vi tidligere har sett når utbytteskatten er blitt endret, sier Vedum, ifølge NTB.

Samtidig skriver regjeringen i statsbudsjettet at verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80 pst., i tråd med Hurdalsplattformen.

Og man foreslår å skjerme direkte eide driftsmidler og redusere verdsettelsen av disse for formuesskatteformål til 70 pst.

Ifølge regjeringen vil skatteopplegget bidra til en større geografisk omfordeling.

- Det er særlig økt utbytteskatt, omleggingen av trygdeavgift og trinnskatt, samt satsøkningen og den økte verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten som bidrar til geografisk utjevning, heter det i statsbudsjettet.