Karin Pittman. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

– Voksne lus ser ut til å slå av slimproduksjonen hos laks

Karin Pittman, fra Universitetet i Bergen forsker blant annet på slimlagets betydning for laksen og lusepåslag.  - Å tørke av slimlaget gir høyere dødelighet enn kuttskader, sier hun. Forskeren forteller også at ny forskning indikerer at voksne lus kan slå av slimcelle-produksjonen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pittman deltar i et stort internasjonalt forskningsprosjekt med mange samarbeidspartnere, som forsker på slimlaget til fire ulike fiskearter, deriblant laks. Når det gjelder laks er ifølge forskeren konklusjonen klar.

- Det er enkelt. Slim er viktig. Fjerner man slim er det verre enn å kutte fisken og dette har vi visst lenge. Å tørke av slimlaget gir høyere dødelighet enn kuttskader, konstaterer hun.

Det var under seminaret ” Ikke medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus” at Pittmann tok for seg det en til nå vet om slimlagets betydning for  lusepåslaget.

- Vi ser blant annet at med en gang lusen fester seg på fisken skjer det en reaksjon. Huden til fisken blir blå. Når lusa forsvinner igjen går det snart tilbake til normalen, forteller hun.

Ulik tetthet av slimceller

Forskeren viser så til at det det er flere ulike stoffer slimlaget, i barrierebeskyttelsen til laksen. Hun forteller også at de i forskningsprosjektet har utviklet en ny metode for objektiv måling av størrelse og mengde slimsceller.

- Denne viser at det er ulikheter i tettheten av celler. Vi ser en lav prosentandel på hodet, mye på kroppen og lite på halen, sier hun.

Hun forteller også at det til nå er tatt mer enn 600 prøver av slim. At alle disse gir de samme resultatene og arbeidet er pågående.

-  Kort oppsummert ser vi så langt at parasittene går der slimcellene er minst og færrest. Voksne lakselus ser også ut til å slå av slimcelle- produksjonen. Der cellene ikke slås av vasker de etterhvert bort parasitten, sier hun.

Pittman viser så til at det etter avlusing med hydrogenperoksid tar flere uker før gjeller og således  slimhinnene kommer seg. Det kan muligens gjøre "vondt verre".

- Slimhinnene er viktig å bevare da de har en konsekvent reaksjon til parasitter. Når de små lusene går der det er minst slim og de voksne lusene har slått av slimproduksjonen på en fisk med allerede redusert slim, får det konsekvenser og lusen formerer seg. En sunn barriere gir en frisk laks, konkluderer hun.