Forskningsrådet gir Sandberg og Aspaker terningkast 4

Forskningsrådet har for første gang trillet terning over forskningsinnsatsen til de ulike departementene. Det er ikke oppdrettsforskningen Forskningsrådet trekker frem når de lar Fiskeridepartementet havner sånn midt på treet.

Publisert

Regjeringen har snakket varmt om forskning og innovasjon gjennom hele regjeringsperioden, og har styrket forskningen på mange felt.

Bildet er tatt 19. februar 2016. Siden da har Terje Søviknes (FrP) overtatt som Olje- og energiminister og Per-Willy Amundsen (FrP) som justis- og beredskapsminister. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Bildet er tatt 19. februar 2016. Siden da har Terje Søviknes (FrP) overtatt som Olje- og energiminister og Per-Willy Amundsen (FrP) som justis- og beredskapsminister. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

For å synliggjøre at alle ministrene er forskningsministre på sine felt, har Forskningsrådet gått gjennom og gitt terningkast til de ulike departementenes forskningsinnsats.

- Dette er første gang Forskningsrådet triller terning over departementenes innsats sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gode skussmål til regjeringen som helhet

Røttingen mener regjeringen i stor grad har levert på forskning og innovasjon som helhet.

Målet om en prosent av BNP til FoU er nådd. Regjeringen får imidlertid trekk for at de ikke bruker forskning aktivt nok i politikkutformingen.

- De tre siste årene har Norge hatt betydelig høyere vekst i bevilgningene til FoU enn de andre nordiske landene. Veksten vises også i at de offentlige bevilgningene til FoU nå utgjør mer enn én prosent av BNP. Dette er gode skussmål til regjeringen, sier Røttingen.

Terningkast 5

Nærings- og fiskeridepartementet - fiskeri

Om Nærings- og fiskeridepartementets fiskeridel skriver de at departementet har relativt stort budsjett til forskning, men forskningsrådet mener en for liten del av den forvaltningsrelevante forskningen konkurranseutsettes gjennom åpne utlysninger.

Fiskeridepartementet får pluss for satsing på havteknologi sammen med næringsministeren og olje- og energiministeren.

Noen konkret vurdering av oppdrettsforskningen som finansieres av Fiskeridepartementet nevnes ikke med et ord.

I fireårsperioden som vurderes har både Elisabeth Aspaker og Per Sandberg vært fiskeriministre.

Aspaker har formelt vært ansvarlig for fremleggelsen av to "fiske-statsbudsjett" (2015 og 2016), Sandberg foreløpig for ett (2017). Statsbudsjettet for 2014 ble fremlagt av Regjeringen Stoltenberg og Lisbeth Berg-Hansen som ansvarlig fiskeristatsråd to dager før Aspaker to over ministerposten.

Terningkast 4

Se vurderingen av de andre departementene her