Eva Brod fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Tørket fiskeslam gir god gjødselseffekt

Tørket fiskeslam vil i praksis ha bedre gjødseleffekt på bygg enn biorest av fiskeslam og husdyrgjødsel, konkluderer en undersøkelse fra NIBIO.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Eva Brod arbeider som forsker i NIBIO, og ledet undersøkelsen der de sammenlignet planteveksten gitt ulik andel fiskeslam, som også var ulikt behandlet.

Mineralisert nitrogen er viktigst for plantevekst

- Vi gjennomførte et potteforsøket i et veksthus på campus Ås i tidsrommet februar til mai 2016. Vi brukte 5-liters potter, og bygg som forsøksvekst, som er den mest vanlige kornarten brukt i Norge.

Bygg ble valgt som plante for å se på potensialet til å transportere fiskeslam til Østlandet der det er kornproduksjon. Forskeren forklarer  at det er nitrogen som er næringsstoffet som oftest er begrensende for plantevekst. I tillegg er det ikke alle former for nitrogenholdige stoffer (N) plantene kan utnytte seg av.

- Planter kan bare ta opp nitrogen som er mineralisert, slik som ammonium eller nitrat.

Forskerne undersøke derfor også hvor fort de ulike typene fiskeslam ble mineralisert, og dermed tilgjengelig for planten.

- I biogassprosessen omdannes en del nitrogen i fiskeslam til ammonium. Biorest basert på fiskeslam inneholder derfor mer mineralisert nitrogen enn tørket fiskeslam. Men det organiske nitrogenet som er igjen i biorest ser ut til å ikke mineralisere raskt nok for at plantene kan ta det opp. I tørket fiskeslam derimot mineraliserer organisk N raskt og plantene kan ta det opp.

(Teksten fortsetter under bildet)

Tørkete fiskeslam produkter best i test

Fiskeslam som hadde gått gjennom ulike behandlingsmetoder ble sammenlignet.

- Vi testet ubehandlet fiskeslam, fire biorest-produkter basert på ulik andel fiskeslam og blautgjødsel av økologisk storfe, og to tørre fiskeslam-produkter.

Biorest, forklarer Brod er at ved anaerob utråtning av organisk materiale, som for eksempel; fiskeslam, husdyrgjødsel, matavfall, avløpsslam, dannes det biogass.

- Det som er igjen etter biogassprosessen kalles for biorest. Biorest er en flytende masse som inneholder nesten alle næringsstoffer som var i utgangsmateriale, pluss det organiske materiale som ikke ble til biogass, forklarer Brod.

Det viste seg at biorest produktet, der fiskeslam var blandet med 60 volumprosent husdyrgjødsel ga best plantevekst. Men ifølge Brod vil det i praksis være utfordrende å holde en stabil biogassprosess i gang i enkelte biogassanlegg med over 20 volum prosent fiskeslam på grunn av negativer effekter av fiskeslam på biogassprosessen. Det viser funn fra tidligere i prosjektet SLAM-BEP, men det kan hende prosessen kan optimeres, opplyser hun.

- Alt tyder på at tørkete fiskeslam produkter vil i praksis ha bedre N-gjødseleffekt enn biorest av fiskeslam og husdyrgjødsel.

Hun forklarer at effekten de ulike behandlingsmetodene har på N-gjødselvirkningen til fiskeslam har så langt ikke blitt studert systematisk, og ulike behandlingsteknologier har ikke blitt sammenlignet med hverandre.

- Det har derfor ikke vært kjent hvor mye mineralgjødsel som kan bli erstattet med fiskeslam som har gjennomgått ulike behandlingsteknologier.

Alle fiskeslam-produktene kom fra gjennomstrømningsanlegg fra ulike selskap, og de to tørre fiskeslam produktene ble bearbeidet på to ulike måter, den såkalte Global Enviro metoden og Sterner- metoden.

Tungmetaller kan føre til problemer

- I dag spres noe fiskeslam på nærliggende jordbruksareal i blanding med husdyrgjødsel. Noe fiskeslam blir tørket eller behandlet i biogassanlegg.

- Det er altfor mye næringsstoffer på Vestlandet, så da bør næringsstoffene fraktes ut til Østlandet, eller helst i utlandet, der de trengs, understreker hun.

De tørre produktene vil være mindre kostbare å transportere rundt enn flytende, slik som de andre testede alternativer, opplyser forskeren. Det kan imidlertid skape nye utfordringer med tørrstoff.

- Etter dagens regelverk «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav» blir bruken av fiskeslam ofte begrenset av relativt høye Zinc og/eller Cadmium -nivåer. Ved biogassbehandlingen øker konsentrasjonen av tungmetaller per tørrstoff, og biorest av fiskeslam kan havne i kvalitetsklasse III.

Organisk avfall som er i kvalitetsklasse III er det ikke lov å bruke som gjødsel i landbruksjord.

Store mengder næringstoffer slippes ut

Forsøket ble igangsatt for å gjenbruke næringsstoffene i fiskeslam fra settefiskproduksjon som gjødsel, og for undersøke hvilken behandlingsmetode som fungerer best.

- Vi har beregnet hvor mye fosfor som slippes ut som fiskeslam i hele bransjen, og det er like mye som det brukes av hele det norske landbruket, sier Eva Brod til kyst.no.

I tillegg så vil næringsstoffene som kan resirkuleres fra settefisk, slik som ble undersøkt i denne studien, være mye lavere enn matfisk-utslippet.

- Likevel viser det hvor mye næring som slippes rett ut.