Utsnitt av skjelettmuskel av laks. Foto: Aquagen.
Utsnitt av skjelettmuskel av laks. Foto: Aquagen.

Har funnet QTLer for HSMB-resistens

Aquagen har identifisert to QTLer som gir økt resistens mot virussykdommen hjerte- og skjelettmuskelbestennelse (HSMB) hos laks. Denne egenskapen blir mulig å velge i lakserogn som skal leveres fra oktober 2017, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert

Fiskehelsesjef Torkjel Bruheim presenterte i et foredrag ved årets Frisk Fisk-konferanse en oppsummering av forskningsarbeidet og effektdokumentasjon av QTLene. De to QTLene ble oppdaget etter smitteforsøk med viruset som forårsaker HSMB (PRV), og senere bekreftet i et naturlig utbrudd av HSMB med moderat dødelighet ved en lokalitet i Midt-Norge. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Vevsskader korrelert med QTL-varianter

Siden smitte i laboratorieforsøk ikke gir dødelighet, benyttes andre analyser som histopatologi (vevsskade), virusmengde og immunologiske reaksjoner som indirekte mål på mottakelighet for HSMB. I analysene ble det påvist to QTLer, som begge var signifikant assosiert med HSMB-resistens. Spesielt de histopatologiske undersøkelsene, viste entydig at vevsskade etter virussmitte varierte avhengig av hvilken QTL-variant (qq, Qq eller QQ) fisken hadde.

Effekten av QTLene bekreftet i naturlig utbrudd av HSMB

Det lovende resultatene fra laboratorieforsøket har blitt bekreftet i et klassisk HSMB-utbrudd på smolt sjøsatt høsten 2015. Analyser av både fisk som døde og fisk som overlevde utbruddet, viste klart at den dårlige genvarianten q var overrepresentert hos de døde fiskene og den gode genvarianten Q var overrepresentert hos de overlevende fiskene. I tillegg ble effekten ytterligere dokumentert ved at vevsskade hos overlevende fisk var betydelig høyere (gjennomsnittlig score 2,2 av maks 3,0) hos fisk med den dårlige varianten (qq) sammenlignet med fisk med en kopi av den gode varianten (Qq, gjennomsnittlig score 1,2).

- Resultatene gir grunn til optimisme med hensyn på den praktiske betydningen av genetisk resistens i bekjempelsen av HSMB i næringa. Effekten av de to QTLene er dokumentert både under kontrollerte laboratorieforsøk og under feltbetingelser, gjennom målinger som dødelighet, histopatologi og immunologiske responser.