Forskere hos IRIS har funnet ut at lusemiddel brukt i oppdrettsnæringen er mer skadelig for reker enn man har trodd. Foto: IRIS.
Forskere hos IRIS har funnet ut at lusemiddel brukt i oppdrettsnæringen er mer skadelig for reker enn man har trodd. Foto: IRIS.

- Hydrogenperoksid farligere enn antatt – påvirker reker i svært lave konsentrasjoner

Pågående forskningsprosjekt hos IRIS i Stavanger viser at hydrogenperoksid som dumpes i havet kan ha større effekt på reker og miljøet enn antatt. Forskerne kaller funnene alarmerende, og de mener myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid.

Publisert

Det er NRK som melder at forskere ved IRIS hevder at hydrogenperoksid kan være langt farligere for reker og miljø enn det de hittil har trodd.

Renée Bechmann har forsket på effekten av lusemiddel på reker. Resultatene så langt viser at hydrogenperoksid er skadelig for reker selv når det er fortynnet 1:1000. Foto: IRIS.
Renée Bechmann har forsket på effekten av lusemiddel på reker. Resultatene så langt viser at hydrogenperoksid er skadelig for reker selv når det er fortynnet 1:1000. Foto: IRIS.

Forskerne ha funnet ut at hydrogenperoksid skader og dreper reke-arten Pandalus borealis, selv når stoffet er veldig fortynnet.

– Halvparten av rekene døde da de fikk to timer eksponering av 100 ganger fortynnet oppløsning i forhold til det som brukes i oppdrett, altså 15 mg per liter, sier seniorforsker ved IRIS, Renée Bechmann, til NRK.

Hun forteller de også så forøket dødelighet når dosen var 1000 ganger fortynnet løsning.

Akvaplan-niva har modellert at lave konsentrasjoner av hydrogenperoksid (1-10 mg/L) kan forekomme rundt tre kilometer unna utslippspunktet, avhengig av om det er sterk eller svak strøm i området.

Resultatene fra IRIS-forskerne er ennå ikke publisert vitenskapelig. De mener imidlertid selv at funnene er viktige for den pågående debatten om regelverket rundt dumping av lusemidler i havet.

Bechmann sier til NRK at resultatene gir grunn til at myndighetene nå bør sette en stopper for bruken av disse kjemikaliene mot lus.

Fagsjef i Sjømat Norge, Ketil Rykhus hevder imidlertid overfor NRK at nedbrytningen av hydrogenperoksid skjer så raskt at effekten av slike utslipp i miljøet vil være av en veldig begrenset karakter.

Hele saken kan leses her.