Havforskninginstituttet
Havforskninginstituttet

Jubler over 100 nye millioner til Havforskningen

– Svært gledelig nyheter, sier direktør Sissel Rogne etter at det ble kjent at regjeringen foreslår å løyve 100 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet.

Publisert

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. I en pressemelding kommer det fram at Havforskningsinstituttet er tilgodesett med 100 millioner kroner ekstra – 75 millioner kroner skal gå til nytt kystgående forskningsfartøy. De resterende 25 millionene er satt av til vedlikehold av dagens forskningsflåte.

Viktig for havbruksforskningen

Dette styrker våre muligheter til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, og viser at regjeringen anerkjenner det arbeidet vi gjør, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Kystsonen er ikke bare arena for fiskerier, turisme og andre tradisjonelle virksomheter, akvakulturnæringen spiller en stadig viktigere rolle langs hele kysten. Vi er ute i felt og overvåker og kartlegger store deler av året, og her blir et nytt kystfartøy et viktig bidrag. God infrastruktur er helt avgjørende for at vi skal løse de utfordringene som følger med økt aktivitet i kystsonen, sier hun.