Dr John Taylor mener at forskningsgjennombrudd oppnådd i løpet av de siste 8 årene, betyr at tiden nå er inne til å produsere mer triploid laks også i Skottland. Foto: Rob Fletcher.

Triploid laks gav syv ukers forsprang

En fersk studie fra kommersiell skala har vist at triploid laks kan nå markedsstørrelse syv uker før tilsvarende diploide fisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forsøket er gjort av Biomar i Norge viste at under vekstfasen i sjø var vekstraten til triploid laks større enn diploider, tilsvarende at de kunne vært slaktet ut syv uker før de diploide.

Dødelighet var lik i de to gruppene og på slakteriet ble 93 % av triploidene mot 97 % av diploidene klassifisert som superior, noe som viser at tidligere bekymringer om misdannelser og dårlig sykdomsresistens nå kan legges bort.

Disse resultatene har bla. fått skottene til å ville oppskalere sin produksjon og utsett av triploid fisk.

Dr. John Taylor fra Stirling Institute of Aquaculture (og en sentral aktør i det internasjonale forskningsprosjektet Salmotrip) forteller til Fish Farming Expert (FFE) at tiden endelig er kommet for å begynne storskala kommersiell produksjon av denne typen laks også i Skottland.

- Det henger fortsatt igjen holdninger næringen har fra de tidlige fasene av triploid produksjon. Men fra Salmotrip prosjektet har man vist at de fleste av problemene oppstod da forskere og oppdrettere behandlet triploider som diploider, sier han.

- Riktig dietter sammen med at man inkuberer rognen ved lave temperaturer får frem vekstpotensialet i triploider og vi får konsekvent større smolt, der triploidene utkonkurrerer diploidene med opptil 30 % i vekst.

Les hele saken på Fishfarmingexpert.com