Lakselus kan slippe eggstrengene sine om de blir stresset. Hva som så skjer med disse, og om de kan medføre eksternsmitte, har forskere ved Sintef sett nærmere på. Bildet viser voksen hunnlus som bærer eggstrenger. Foto: Andreas Hagemann SINTEF Ocean.

Kan behandlingstiltak øke risikoen for eksternsmitte av lakselus?

- Vi har for lite kunnskap om hva som skjer med eggstrenger som slippes, og i hvor stor grad disse bidrar til det generelle smittebildet ved oppdrettsanlegg. Det hevder bl.a. forsker ved Sintef Ocean, Lionel Eisenhauer, i en artikkel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Artikkelen har han skrevet sammen med kollegaer ved avdeling for miljø og nye ressurser. De påpeker at behandlingstiltak som gjennomføres mot lus i merd eller om bord i båt, ikke bare bidrar til økt stress hos laksen, men også på selve lakselusen.

- I slike situasjoner vil hunnlusen kunne slippe eggstrengene som en reaksjon på stress, som en strategi for å øke overlevelsessjansen til avkom, skriver de.

Atrikkelforfatterne har kjørt forsøk ved SINTEF Sealab, der de bl.a. har sett at forkskjeller i  synkehastighet gir informasjon om hvor stort spredningspotensialet vil bli i havet under forskjellige strømforhold.

- Eggstrenger er en kilde som ikke tas hensyn til i dagens lakselusmodeller, og som kanskje kan bidra til å forklare noe av variabiliteten for enkelte smittehendelser og det generelle smittepresset, hevder de videre.