NTNU-logo. Foto: NTNU.

NTNU om statsbudsjettet: Et bra budsjett for omstilling - men forventer sterkere grønn profil

– Vårt førsteinntrykk er at samlet sett er dette et godt statsbudsjett for norsk forskning og høyere utdanning. Dette vil hjelpe landet til en bedre kunnskapsbase for omstilling og fokuserer særlig på teknologi hvor NTNU kan bidra med mye, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NTNU har som andre hatt store forventninger til en tydelig grønn profil på dette statsbudsjettet, som et helt nødvendig skritt på veien til et mer klimavennlig samfunn. Det svarer NTNU i en pressemelding om statsbudsjettet for 2017. Vi registrerer en del gode tiltak; som forskning på mer miljøvennlig teknologi for transportsektoren og en bærekraftig utnyttelse av havrommet. Dette er bra. Det er også bra at det kommer et satsing på petroleumsteknologi som kan bidra til at den blir mer klimavennlig, trygg og effektiv.

NTNU har allerede en rekke forskningsprosjekter på høyt nivå innen alle disse områdene, og vi er klar til å øke den satsingen betydelig.

-Vi ser likevel et behov for en betydelig opptrapping av satsingen på en bærekraftig samfunnsutvikling i tida som kommer og er spent på hva som blir utfallet etter Stortingets behandling av budsjettet, sier Bovim.

Stimulerer til internasjonalisering

Regjeringen følger opp ambisjonene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning med en bevilgning på 555 millioner kroner for 2017 og en realvekst innen forskning totalt sett på 3,1 prosent. Det er bra at de legger til rette for at også arbeidslivet kan øke sin forskningsinnsats.

Vi er fornøyd med regjeringens sterke fokus på internasjonalisering, som kommer til uttrykk gjennom at EU-forskningen stimuleres med en økning på 100 millioner.

Viderefører lærerløftet og styrker studentøkonomien

Det er bra at regjeringen viderefører gjennomføringen av lærerløftet i høyere utdanning med en bevilgning på 150 millioner til lærerutdanning.

Vi er glad for at regjeringen vil fortsette å bedre studentenes økonomi gjennom 2200 nye studentboliger og en fortsatt opptrapping til 11 måneders studiestøtte. NTNU vil ha heltidsstudenter, og dette er et godt skritt på veien.

Planleggingsmidler til campusutbygging

NTNU får en bevilgning på 6,1 milliarder i 2017. Det gir så langt vi leser budsjettet nå, en realvekst på 0,6 prosent, som er omtrent som forventet. Det nye finansieringssystemet stimulerer kvalitet, internasjonalisering og større gjennomstrømming av studenter. Sånn sett er vi fornøyd med retning og profil. Vi kunne håpet på en større bevilgning for NTNU, men grovt sett er vi tilfreds med dette budsjettet i en krevende tid for landet. Nå må vi bruke dagen til å gå dypere inn i tallene og se hva dette betyr i større detalj.

– NTNU skal i gang med å bygge en campus som også skal bli en modell for framtidige offentlige utbygginger i Norge. Det er bra for at vi får en del planleggingsmidler i kommende budsjett og med en bevilgning på 20 millioner skal vi klare å fortsette det arbeidet som alt er i gang, avslutter NTNU-rektoren.