Sintefs nye rapport Havbruk til Havs tar for seg forskning, utvikling og prioriteringer frem mot 2040.

Havbruk til havs bidrar til nytt norsk industri- og eksporteventyr

- Havbruk til havs kan bli en viktig norsk industri, om vi utvikler kunnskap for hvordan havbruk til havs kan drives bærekraftig og på biologiens premisser. Kan vi produsere ettertraktet sjømat til det globale markedet på en trygg måte vil det få store ringvirkninger for det norske samfunnet, melder Sintef.

Publisert

SalMar Aker Ocean, NTNU og SINTEF har gått sammen i en arbeidsgruppe som har vurdert sentrale forsknings- og utviklingsbehov. Disse er beskrevet i rapporten "Forskning og utvikling for realisering av havbruk til havs" som ble presentert på toppledermøtet på Frøya i går ettermiddag. Også bl.a. Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, BI, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet og Utror har bidratt til arbeidet. Fremover ønskes innspill fra alle relevante organisasjoner til de neste stegene i arbeidet, det skriver Sintef i en pressemelding.

Mot 2050 kan havbruk til havs gi en årlig verdiskaping i størrelsesorden hundre milliarder kroner, med mange titalls tusen sysselsatte i verdikjeden og ringvirkningsnæringer som omfatter både distrikter og byer i Norge. Havbruk til havs vil bygge på norsk spisskompetanse fra maritim industri, offshore olje og gass og tradisjonelt havbruk og ventes å føre til en ny verdensledende leverandørnæring som vil kunne betjene mange havregioner, samtidig som man tetter noe av gapet som følge av redusert aktivitet innen olje og gass.

Men oppdrett langt til havs vil også by på nye og store utfordringer når det gjelder samvirke mellom biologi, miljø, teknologi og mennesker. Disse utfordringene må møtes gjennom å bygge ny kunnskap og ved å sette søkelys på viktige FoU-oppgaver.

- Vi har satt sammen en strategisk tilnærming til dette arbeidet som kan fungere som et veikart for fremtiden, skriver de. Sintefs konkrete anbefalinger er følgende:

  1. Det må utarbeides en tidslinje og prioriteringer for FoU-oppgaver og hvordan arbeidet skal gjennomføres.
  2. FoU-oppgaver bør løses ved tverrsektorielt samarbeid og mellom aktører fra forskning-, utdannings- og industrisektoren i hele verdikjeden for å sikre både praktisk nytte og vitenskapelig kvalitet.
  3. FoU-oppgavene er tverrfaglige, noe som krever samarbeid på tvers av fagdisipliner i enda større grad enn tidligere
  4. Utdanningsinstitusjoner må sørge for at resultatene fra forskningen blir brukt i undervisning. Dette vil være med på å sikre rekruttering og at fremtidens arbeidsstyrke har kjennskap til havbruk til havs.

Arbeidet med havbruk til havs står med tydelige ambisjoner i Hurdalsplattformen: Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked. Dette gir høye krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer. Forskning og utvikling er nødvendig for å realisere målene.

Sintef har i rapporten beskrevet hvordan forskning kan bidra til et bærekraftig havbruk til havs på biologiens premisser. Les hele rapporten her: Første versjon av rapporten kan lastes ned her.