Transporten av lus og agens inn til og ut fra et anlegg påvirkes av strømstyrken og strømretningen rundt anlegget. Foto: Ole Andreas Drønen
Transporten av lus og agens inn til og ut fra et anlegg påvirkes av strømstyrken og strømretningen rundt anlegget. Foto: Ole Andreas Drønen

Nye erfaringer og kunnskap fra forskning på strøm i havbruksanlegg

SINTEF har, gjennom et strategisk prosjekt, hatt som målsetning å fylle kunnskapshullet om strømforhold i og mellom merder i havbruksanlegg.

Publisert

Skrevet av: Finn Are Michelsen, Ole Jacob Broch, Pascal Klebert, Per Christian Endresen, Morten Omholt Alver.

Dette har også omfattet studier av forutsetningene for vannbåren smitte mellom lokaliteter (se også artikkelen «Hvordan kan en lokalitet påvirke en annen» i Norsk Fiskeoppdrett 11-2014, (Omholt Alver 2015), (Omholt Alver, Michelsen et al. 2016 a), (Omholt Alver, Michelsen et al. 2016 b).

Denne kunnskapen er viktig for å forstå betydningen av lokale strømforhold for spredning av næringssalter, oppløst og partikulært materiale til vannmassene og til bunnen ved lokalitetene. Dessuten vil transporten av lus og agens inn til og ut fra et anlegg også påvirkes av strømstyrken og strømretningen rundt anlegget. Spesielt har det vært studert forholdene ved merder med stor biomasse av fisk med aktiv atferd.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP