Slår seg sammen (fra venstre): Preben Aune (adm. dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i SINTEF Molab AS), Eigil Dåbakk (adm. dir. i SINTEF Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).

SINTEF Molab og Kystlab inngår intensjonsavtale om fusjon

To sterke aktører planlegger å gå sammen for å bli større, sterkere og mer synlig. SINTEF Molab og Kystlab gjør seg klare for å møte økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt og skaper Norges ledende laboratorieforetak

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bedriftene har over tid sett på mulighetene for tettere samarbeid. Prosessen har tydeliggjort at den beste måten å øke konkurransekraften og skape nye arbeidsplasser er å slå seg sammen. Fusjonsprosessen har som mål å landes i første kvartal 2019, kommer det frem i en pressemelding.  

Den nasjonale og internasjonale konkurransen i laboratorie-markedet blir stadig tøffere. Derfor inngår SINTEF Molab og Kystlab intensjonsavtale om fusjon. Den skal resultere i vekst og økt nærhet til kundene. Det nye selskapet vil vinne nye markeder nasjonalt og tåle å konkurrere internasjonalt. 
 
SINTEF Molab er en av Norges største akkrediterte laboratoriebedrifter innen miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet har 68 ansatte, hovedkontor i Mo i Rana og omsatte i 2017 for 75 millioner kroner. 

Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern. Selskapet har 42 ansatte, hovedkontor i Namsos og omsatte i 2017 for 42 millioner kroner. 

Utfyller hverandre  

- Kystlab og SINTEF Molab er begge solide selskap som utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av stadig sterkere internasjonal konkurranse fra lavkostland, er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst, sier Jack Ødegård, styreleder i SINTEF Molab. 

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for framtiden. 

Bedre for kundene 

− Det er en stor fordel at begge selskapene kjenner hverandre godt fra før. Sammen blir vi sterkere, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke kundeleveransen gjennom enda sterkere nærhet til markedet, sier Styreleder i Kystlab AS, Bjørn-Vegard Løvik. 

Det nye selskapet kommer til å være tilstede i Porsgrunn, Oslo, Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Namsos, Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Glomfjord.  

Administrerende direktør Eigil Dåbakk i SINTEF Molab blir sjef i det fusjonerte selskapet, og daglig leder Preben Aune i Kystlab får en sentral posisjon i arbeidet videre. Forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF blir styreleder i det nye selskapet.