Slår seg sammen (fra venstre): Preben Aune (adm. dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i SINTEF Molab AS), Eigil Dåbakk (adm. dir. i SINTEF Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).
Slår seg sammen (fra venstre): Preben Aune (adm. dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i SINTEF Molab AS), Eigil Dåbakk (adm. dir. i SINTEF Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).

SINTEF Molab og Kystlab inngår intensjonsavtale om fusjon

To sterke aktører planlegger å gå sammen for å bli større, sterkere og mer synlig. SINTEF Molab og Kystlab gjør seg klare for å møte økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt og skaper Norges ledende laboratorieforetak

Publisert

Bedriftene har over tid sett på mulighetene for tettere samarbeid. Prosessen har tydeliggjort at den beste måten å øke konkurransekraften og skape nye arbeidsplasser er å slå seg sammen. Fusjonsprosessen har som mål å landes i første kvartal 2019, kommer det frem i en pressemelding.  

Den nasjonale og internasjonale konkurransen i laboratorie-markedet blir stadig tøffere. Derfor inngår SINTEF Molab og Kystlab intensjonsavtale om fusjon. Den skal resultere i vekst og økt nærhet til kundene. Det nye selskapet vil vinne nye markeder nasjonalt og tåle å konkurrere internasjonalt. 
 
SINTEF Molab er en av Norges største akkrediterte laboratoriebedrifter innen miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet har 68 ansatte, hovedkontor i Mo i Rana og omsatte i 2017 for 75 millioner kroner. 

Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern. Selskapet har 42 ansatte, hovedkontor i Namsos og omsatte i 2017 for 42 millioner kroner. 

Utfyller hverandre  

- Kystlab og SINTEF Molab er begge solide selskap som utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av stadig sterkere internasjonal konkurranse fra lavkostland, er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst, sier Jack Ødegård, styreleder i SINTEF Molab. 

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for framtiden. 

Bedre for kundene 

− Det er en stor fordel at begge selskapene kjenner hverandre godt fra før. Sammen blir vi sterkere, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke kundeleveransen gjennom enda sterkere nærhet til markedet, sier Styreleder i Kystlab AS, Bjørn-Vegard Løvik. 

Det nye selskapet kommer til å være tilstede i Porsgrunn, Oslo, Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Namsos, Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Glomfjord.  

Administrerende direktør Eigil Dåbakk i SINTEF Molab blir sjef i det fusjonerte selskapet, og daglig leder Preben Aune i Kystlab får en sentral posisjon i arbeidet videre. Forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF blir styreleder i det nye selskapet.