Svart soldatflue-larver som er godkjent som fôr-kilde. Foto: Erik-Jan Lock.

Insekterfôr godkjent for bruk i EU

Prosessert dyreproteiner (PAP) fra seks insektarter er blitt godkjent som fôrkilde av EU-kommisjonen. - Reguleringen kan være klar innen et år, sier Mette Lorentzen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosessert dyreproteiner (PAP) fra seks insekt-arter er blitt godkjent ifølge "The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)". Organisasjonen har jobbet mot å godkjenne insekter i dyrefôr over mange år.

Les også: Insekter i fôr kan være på plass innen et år 

Representanter fra medlemslandene sluttet seg til EU-kommisjonens forslag om å tillate prosessert protein fra de seks insektartene (se under), under et møte i EUs faste komité, "EU Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed"(SCoPAFF). Forslaget forventes å bli formelt vedtatt i løpet av våren 2017,  noe som betyr at insektproteiner skal være godkjent for bruk i fiskefôr fra første juli neste år.

Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver i Mattilsynet sier til kyst.no at det nå bare handler om formelle prosesser, før råvarene blir godkjent i Norge.

Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver i Mattilsynet. Foto: Magnus Petersen.

- Saken må gjennom EØS-komiteen, der EU og EFTA sitter, og de må være enige. Rettsakten må så gjennom en formell behandling i departementene i Norge og det må arrangeres høring før rettsakten blir tatt inn i norsk rett.

Ifølge Lorentzen går dette i løpet av uker, men er avhengig av når det er møte i EØS-komiteen, og når saken kommer opp.

- Det kan vi ikke påvirke, fastslår hun.

6.desember fortalte Lorentzen at reguleringen kunne være på plass i Norge innen et år.

– Dette går raskere enn man skulle forventet. Jeg tror innen et år vil reguleringen være klar.

De seks artene som blir godkjente er:

  • Hermetia illucens (Diptera) - black soldier fly
  • Gryllus assimilis (Orthoptera) - field cricket
  • Gryllodes sigillatus (Orthoptera) - banded (short-winged) cricket
  • Acheta domesticus (Orthoptera) - house cricket
  • Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) - mealworm
  • Alphitobius diaperinus (Coleoptera, Tenebrionidae) - lesser