Testfabrikken planlegges på Øra industriområde i Fredrikstad.
Testfabrikken planlegges på Øra industriområde i Fredrikstad.

Ny norsk storsatsing på bærekraftige fôringredienser

Fredrikstad-selskapet Pronofa skal bli Norges hittil største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon. Bygging av ett større pilotanlegg for insektproduksjon blir etablert i løpet av året i tett samarbeid med Denofa. Målet er en årlig produksjon på 50 000 tonn insektslarver innen 2025. I tillegg jobber selskapet med flere alternative marine proteinkilder.

Publisert

- Dette blir Norges største satsing på bærekraftige alternative proteiner. Etterspørselen etter mer proteinråvare er stor, og her har vi både historikken og den industrielle kompetansen til å skalere opp flere norske bærekraftige proteinråvarer i tillegg til de vi har allerede i dag. Testingen er i gang, tomten er klar og byggeplanene godkjente. Vi skal opp i stor skala så raskt som mulig sier Hans Petter Olsen, adm dir i Denofa og styremedlem i Pronofa.
Etterspørselen etter lokale, bærekraftige proteinkilder til fôr er stor. Betalingsviljen er også betydelig, men produksjonsvolumene er svært begrenset. Det ønsker Pronofa å gjøre noe med.
Bak satsingen står Denofa og en rekke kjente investorer inkludert Convexa AS (Bjørge Gretland), Haakon Sæter, Canica AS og Macama AS. Som en del av planen planlegger selskapet en børsnotering på Euronext Growth.

Starter med insekter

Pronofa skal utvikle nye næringsingredienser til fôr- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder. Pronofa planlegger produksjon i industriell skala i løpet av 2022.
Selskapet har allerede kjøpt opp insektprodusenten Flying Feed , som i lang tid har forsket på og utviklet på høyproteinprodukter.
- Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Fra kompost og bioavfall kan vi produsere et høyverdiprodukt som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Insektproduksjonen globalt er allerede stor og i ferd med å skyte i været. Det er på tide vi tar dette opp i industriell skala, sier Olsen.
I tillegg til insektproduksjon, tester Pronofa tunikater (små bløtdyr som dyrkes i havplantasjer) og andre marine proteinkilder. Målet er en bred proteinportefølje.

Springer ut fra Denofa

Det nye selskapet springer ut fra Denofa, som har mer enn 100 års historie fra olje- og proteinproduksjon på Øra i Fredrikstad. Denofa har i dag en årlig produksjon på 420.000 tonn, basert på sertifisert avskogings- og GMO-fri soya. Pronofa vil bygge videre på Denofas industrielle kompetanse, og samarbeide tett med NMBU og andre for utvikling av nye produkter.
Pronofa er allerede i tett dialog med store landbruksaktører angående fôrutvikling og fôringsforsøk.
Største investorer:
Denofa AS 37,5 %
Convexa AS 18,8 %
Six-Seven AS 18,8 %
Canica AS 7,5 %
Macama AS 5,0 %
Lani Invest AS 2,5 %
Godthåb Holding AS 2,1 %
Andersen Holding AS 2,0 %