Illustrasjonbilde av triploid laks. Foto: Havforskningsinstituttet/Kåre Storsæter
Illustrasjonbilde av triploid laks. Foto: Havforskningsinstituttet/Kåre Storsæter

Mattilsynet avslår søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks

Mattilsynet region nord avslår Framnessmolt AS sin søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks.

Publisert

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Framnessmolt AS om produksjon av triploid laks i 2020 på lokalitetene Brenna og Framnes fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding. 

Framnessmolt AS søkte 2. juli 2019 Nordland Fylkeskommune om produksjon av triploid laks.

Mattilsynet har behandlet søknad og dokumentasjon for å vurdere om de oppfyller kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. 

I søknaden er det beskrevet at produksjon av triploid laks på Framnessmolt AS inngår i NRS Farming AS sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

I følge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021.

- Dette betyr at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig, skriver Mattilsynet.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.

Avslaget kan påklages.