Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken. Foto: Wilsgård Fiskeoppdrett/Facebook.
Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken. Foto: Wilsgård Fiskeoppdrett/Facebook.

- Må styre etter kvalitet for å lykkes med den triploide laksen

Fredd Jarle Wilsgård daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett, har stor tro på produksjon av triploid oppdrettslaks. - I sjøvannsfasen har vi erfaringer med lavere svinn enn diploid kontrollmerd, men vi mener det bør være mulig å være bedre enn det snittet vi har på triploid fisk i Norge i dag, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet meldte fredag at et forskningsprosjekt på triploid laks, viser at denne presterer på høyde med dipliod laks. Dette kjenner også oppdretterne seg igjen i.

- Vi har kun erfaring med et mindre antall triploid laks fra start til mål, men kjenner oss godt igjen i konklusjonene fra forsøkskonsesjonene, Wilsgård til kyst.no.

Nylig fikk selskapet klarsignal til utsett av denne type oppdrettslaks i Troms.

- Kan gjøre forbedringer 

På tross av gode resultater forteller han at de så langt opplever noe høyere svinn i ferskvanns-fasen på den triploide fisken.

- Men vi ser også her at man kan gjøre forbedringer blant annet gjennom prosessen omkring utvelgelse av rogn. Man må styre etter kvalitet for å lykkes med den triploide laksen, mener han.

- I sjøvannsfasen har vi erfaringer med lavere svinn enn diploid kontrollmerd, men vi mener det bør være mulig å være bedre enn det snittet vi har på triploid fisk i Norge i dag.

Fredd Jarle Wilsgård. Foto: Privat/Facebook.
Fredd Jarle Wilsgård. Foto: Privat/Facebook.

- Skiller seg fra diploid

Fiskeridirektoratet peker på at resultater fra tidligere forsøk i mindre skala har vist at triploid laks vokser best ved lavere temperaturer og stiller høyere krav til oksygentilgang. Men talle fra nye forsøket viser imidlertid at den triploide laksen også presterer bra ved høye temperaturer og er egnet for produksjon langs hele norskekysten.

Wilsgård påpeker at han opplever triploid fisk har to hovedområder hvor den skiller seg ut fra ordinær diploid fisk.

- Behovet for spesialfôr, med ekstra fosfor og histamin samt temperatur og oksygennivåer. Vår erfaring er at vi gjennom å utvide fasen fisken får tilpasset fòr, kan redusere mengde deformiteter. 

- Finner ingen forskjeller

Han sier at når det gjelder oksygen, har ikke den «nord-norske erfaringen" gitt negative overraskelser.

- Vi har brukt luseskjørt og vi har trengt fisken ved avlusning, ved levering og slakt. Det har gitt tilsvarende resultater som vi har på den diploide fisken. Vi registrerer dog at fisk med kraftige deformiteter kan være svakere for håndtering, legger han til.

I slakteprosessen og gjennom foredling har de heller ikke kunne påvise forskjeller på triploid og diploid fisk.

- Våre erfaringer kun basert på en mindre produksjon fra smolt til ferdig foredlede produkter, men vi tror at innenfor dagens rammebetingelser og krav så kan man produsere triploid fisk på lik linje som diploid fisk.