Kyst.no har vært på besøk til Fredrikstad Seafoods, og Konsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes, sier i en video at de ganske snart skal sette inn smolt på det landbaserte anlegget for første gang. Video: Harrieth Lundberg/Kyst.no
Kyst.no har vært på besøk til Fredrikstad Seafoods, og Konsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes, sier i en video at de ganske snart skal sette inn smolt på det landbaserte anlegget for første gang. Video: Harrieth Lundberg/Kyst.no

Fredrikstad Seafoods setter snart ut første fisken

Fredrikstad Seafoods skal i disse dager endelig sette ut smolt i sitt landbaserte anlegg. Dermed blir det første, store landbaserte matfiskanlegget for laks i Norge tatt i bruk. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett fikk ta en titt inn i produksjonshallene rett før de nå stenger anlegget for besøkende for å kunne fokusere helt og fullt på den første produksjons-batchen.

Skal produsere 6000 tonn laks i året

Fredrikstad Seafoods ligger i Fredrikstad Innovasjonspark, et gammelt industriområde som ligger på Øra ved munningen av Glomma, som er på over 200 dekar.

Konsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes, sier de nå skal i gang med deres første produksjon av landbasert fisk. Foto: Harrieth Lundberg.
Konsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes, sier de nå skal i gang med deres første produksjon av landbasert fisk. Foto: Harrieth Lundberg.

Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har en tillatelse på 800 tonn MTB.

Konsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes, sier at her ønsker man å produsere laks på 3,5-4 kilo, og fersk laks skal leveres ukentlig året rundt.

- Til sommeren vil første trinn være ferdigstilt i Fredrikstad, og da vil produksjonen kunne være på 1500 tonn laks. Fullt utbygget skal anlegget produsere opp til 6000 tonn laks i året. 

Røttingsnes gir en omvisning av anlegget og påpeker at det første som møter en er selve RAS-modulen.

Den er levert av Krüger Kaldnes og Veolia og er en RAS2020-modell. Selve modulen er sirkulær, i betong og har en høyde på 43 meter. Bioreaktoren er i midten. Uten på denne er det to sirkulære kar, igjen utenpå hverandre, der hvert kan deles inn i flere kammer. 

Fredrikstad Seafoods

  • Ble stiftet i 2014 og har en tillatelse på 800 tonn MTB.
  • Fullt utbygget skal anlegget produsere opp til 6000 tonn laks i året. 
  • Nordic Aquafarms eier Fredrikstad Seafoods og har foruten anlegget i Fredrikstad et tunfiskanlegg i Danmark.
  • I tillegg planlegges et lakseanlegg i Maine i USA. Selskapet har i tillegg tegnet en opsjonsavtale på omtrent 120 mål i California, USA. 

Slakteklar fisk på fire kilo

Smolten som nå skal settes ut blir pllassert ut i det indre tanken som er delt opp i flere kammer med bevegelige skillevegger. Den ytre tanken er størst og har også bevegelige skillevegger slik at fisken kan få mer boltreplass. 

- Når fisken har nådd riktig størrelse flytter vi han ut i det ytre kammeret. Her blir fisken til den har en slakteklar vekt på ca. fire kilo, forteller han engasjert. 

Smolten skal normalt være på 100 gram, men den som blir levert fra Nesfossen Smolt denne måneden vil være noe større.

- Det gjør at det tar litt kortere tid til slakting første produksjonegangen. Den andre modulen på anlegget er snart ferdig og til sommeren vil begge RAS2020 modulene kunne være operative, poengterer Røttingsnes.  

Les mer om det spennende og nyskapende anlegget i Norsk Fiskeoppdrett nummer 3. Enten som bladbar PDF her, eller som NFPluss-sak her. Begge deler krever abonnement på Norsk Fiskeoppdrett. 

Se stort bildegalleri under. Foto: Harrieth Lundberg/Fredrikstad Seafoods.