Foto: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet.
Foto: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet.

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2018

I 2018 ble 133 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av grunnlaget for å sikre trygt fiskefôr og trygg oppdrettsfisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hva ble undersøkt: 76 fullfôr, 9 fiskemel, 11 vegetabilske fôrmidler, 10 vegetabilske oljer, 10 fiskeoljer og 17 mineral- og vitaminpremikser

Tidsrom:2018

Hva lette en etter: Uønskede stoffer, tilsetningsstoffer og næringsstoffer.

Hva fant man: Ingen overskridelser av uønskede stoffer, men spor av flere mykotoksiner og plantevernmiddelrester.

Behovet for B-vitaminer, vitamin E, vitamin K og vitamin D ser ut til å bli dekket gjennom fôret. For tilsetningsstoffer ser vi at sporelementene selen, molybden og sink samt D vitamin generelt blir tilsatt fôret og at bruken av antioksidanten ethoxyquin avtar