Photo of Bergen Group Sjøsterk (dry dock at Stamsneset) Foto: BGS.

Bergen Group Sjøsterk skal bygge tre fôrflåter til Nordlaks

Bergen Group Sjøsterk AS har inngått kontrakt med Nordlaks Oppdrett AS på bygging av tre nøkkelferdige forflåter i betong for levering i 2. kvartal og 3. kvartal 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 60 millioner kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alle tre fôrflåtene er standard betongflåter på 17 x 27 meter og med en lastekapasitet på 400 tonn fôr. Flåtene vil ha en utrustning dimensjonert for bruk på værharde lokaliteter som stiller ekstra krav til høy fleksibilitet, solid miljø- og biomassehåndtering og en stor driftssikkerhet, melder Bergen Group Sjøsterk i en pressemelding. 

Kontrakten med Bergen Group Sjøsterk AS er inngått av Nordlaks Oppdrett AS som i 2017 hadde en omsetning på nærmere 2,8 milliarder og et resultat før skatt på 1,1 milliarder.

– Nordlaks er inne i en fase hvor vi fornyer og moderniserer hele verdikjeden. Dette må ses i sammenheng med både Havfarm-prosjektet og det kontinuerlige arbeidet med å skape en enda tryggere og mer bærekraftig havbruksnæring. Godt, og nok utstyr er avgjørende for effektiv og bærekraftig drift, blant annet ved at vi kan planlegge med vekselbruk av våre lokaliter og utsettsoner, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett.

CEO Torgeir Nærø, Bergen Group ASA. Foto: Bergen Group.

Fire flåter

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA er meget godt fornøyd med den nye kontrakten til datterselskapet Bergen Group Sjøsterk.

– Siden overtakelsen i juli i år, har vi klart å kontraktsfeste kontrakter på til sammen fire flåte så langt, og markedsinteressen for betongflåter vurderes som meget bra. Vi registrerer en sterk fokus på løsninger som opprettholder kravet til trygge arbeidsplasser og effektiv drift når også mer eksponerte lokaliteter tas i bruk og driften gjøres under mer krevende forhold.  Her mener vi at betongflåtene representer driftssikre, fleksible og funksjonelle løsninger som også har en konkurransedyktig levetidskostnad, sier Nærø.

  • Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Maritime Service, Tilkomssteknikk & Services og Akvakultur.
  • Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder.
  • Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen rundt 200 ansatte.