SalMar kan vise til et solid tredjekvartal med et driftsresultatet som passerte en milliard kroner.

SalMar med sterke operasjonelle og finansielle resultater

Fortsatt solide operasjonelle prestasjoner har gitt gode resultater for SalMar i tredje kvartal.

Publisert Sist oppdatert

SalMar-konsernets operasjonelle EBIT var NOK 1 313 millioner og totalt slaktevolum endte på 53 600 tonn. Dette resulterte i NOK 24,51 i operasjonell EBIT per kg. Total operasjonell EBIT for Norge i tredje kvartal var NOK 1 309 millioner (NOK 26,29 per kg), opplyser oppdrettsselskapet i en børsmelding torsdag.

Fortsatt solid drift

SalMars konsernsjef Frode Arntsen sier deres engasjerte og svært dyktige medarbeidere har fortsatt å levere solide operasjonell resultater innenfor deres nøkkelområder.

- Det har resultert i nok et kvartal med sterke resultater. Det er betydelig inflasjonspress i hele havbruksnæringen, men vi holder fast på vår strategi om drive vår virksomhet på laksens betingelser og levere produkter av utmerket kvalitet, sier han.

Konsernsjef Frode Arntsen presenterte selskapets resultater på Hotel Continental, i Oslo torsdag. Der sa han at som følge av transaksjonene de nylig har gjort øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med 5 000 tonn til 180 000 tonn.

- Til tross for kostnadsvekst på fôr, fortsetter oppdrettssegmentene Midt-Norge og Nord-Norge å levere solide resultater, drevet av en gjennomgående god operasjonell drift. Den operasjonelle driften er spesielt imponerende i Nord- Norge, som nok en gang har et meget godt resultat, legger Arntsen til.

Rekordhøyt volum

Salg og industri opprettholdt et høyt aktivitetsnivå gjennom kvartalet, og reverserte de negative effektene i forrige kvartal av den høye kontraktandelen.

- Gjennom tredje kvartal har vi hatt rekordhøyt volum gjennom våre slakteri- og videreforedlingsanlegg. Jeg er spesielt fornøyd med å se at utviklingen i vårt nye anlegg på Senja i Nord Norge, InnovaNor, bli bedre for hver uke som går. Dette styrker vår tro på våre vekstambisjoner fremover, sier Arntsen.

Icelandic Salmon leverte solid underliggende drift, men resultatene ble svekket av de lavere spotprisene i perioden sammenlignet med forrige kvartal. Robust plattform for videre bærekraftig vekst, til tross for usikkerhet som følge av forslag om grunnrenteskatt I over 30 år har effektiv og bærekraftig matproduksjon vært SalMars varemerke, og selskapet har gått i front for utviklingen av en fremtidsrettet norsk havbruksnæring.

Går videre med transaksjonene

De skriver at til tross for usikre rammevilkår på grunn av regjeringens nye skatteforslag, består de strategiske og operasjonelle begrunnelsene for å gå videre med transaksjonene med NRS og NTS.

Sammenslåingen mener de vil styrke virksomheten i regionene der vi allerede opererer, og som er kjerneregionene i en bransje der Norge er verdensledende. Denne posisjonen er skapt gjennom pågangsmot, kreativitet, innsats og lidenskap gjennom flere tiår, fra ansatte, ledelse og eiere. Operasjonell kompetanse og effektiv ressursbruk er fremdeles det viktigste for å skape og beskytte arbeidsplasser og verdiskaping i Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass. Dette mener SalMar er avgjørende for utvikling av næringen og leverandørindustrien langs kysten i Norge. Dette forutsetter imidlertid at myndighetene bidrar til å etablere konkurransedyktige rammevilkår i en næring som også har et stort potensial utenfor Norges grenser.

Gjennomføring av fusjonen med NRS og det frivillige tilbudet på akser i NTS I oktober godkjente EU-kommisjonen SalMars kjøp av majoriteten av aksjene i NTS ASA, og dermed også fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA (NRS).

- Det strategiske og operasjonelle rasjonale knyttet til transaksjonen er fortsatt godt, og selv om industrien må trappe ned og redusere andre planlagte investeringer, har behovet for økt effektivitet og stordriftsfordeler nå blitt enda større. Vi er derfor veldig glade for å ha gjennomført denne viktige transaksjonen, sier Arntsen.

Setter fremtidige investeringsbeslutninger på vent

Norge står i dag for ca. 50 % av den globale produksjonen av laks og ørret.

- I lys av utsikkerheten rundt den norske regjeringens forslag om grunnrenteskatt, har SalMar besluttet å sette fremtidige investeringsbeslutninger på vent. I tillegg er investeringer allerede kansellert. SalMar jobber aktivt med relevante aktører for at man skal få på plass forutsigbare rammevilkår som ikke hemmer innovasjonskraften og verdiskapingen i lokalsamfunnene til havbruksnæringen, sier Arntsen.

- Forslaget som er sendt på høring innebærer en tredobling av skatten på sjømatproduksjon, fra 22 til 62 prosent. Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på sin matproduksjon. Både nivå og innretning vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Dette vil sterkt ramme innovasjonskraft og investeringer i det grønne industriløftet på norskekysten. Skatten vil bety kraftig inndragning av investeringskapital til innovasjon og industribygging i både havbruk samt tilstøtende og andre næringer, legger Arntsen til.

Fremtidsutsikter

I henhold til estimater fra Kontali Analyse er det ventet lav tilbudsvekst for atlantisk laks i 2023. Som følge av transaksjonene øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med 5 000 tonn til 180 000 tonn.

Volum er holdt uendret på Island og for Scottish Sea Farms er volum redusert med 8 000 tonn til 38 000 tonn. I fjerde kvartal forventes kostnadene å bli høyere enn i tredje kvartal.

SalMar skriver de forventer en kontraktsandel på rundt 35 prosent i fjerde kvartal 2022. I 2023 forventer SalMar en betydelig volumøkning. Selskapet forventer å slakte 243 000 tonn i Norge, 16 000 tonn på Island og 43 000 tonn i det tilknyttede selskapet i Skottland.

Hovedpunktene i børsmeldingen lister de opp slik:

* Oppdrettssegmentene Midt-Norge og Nord-Norge fortsatte å levere solide resultater til tross for inflasjonspress på innsatsfaktorer.* Salg og Industri hadde rekordhøy aktivitet på sine slakteri- og videreforedlingsanlegg, og økte resultatene betydelig fra forrige kvartal.

* Den underliggende operasjonelle driften på Island var stabil, men lavere spotpriser svekker marginene.* Oppgraderingen av Ocean Farm 1 fortsetter i henhold til plan.

* I oktober, etter utgangen av kvartalet, godkjente EU-kommisjonen SalMarskjøp av majoriteten av aksjene i NTS ASA, og dermed også fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA (NRS). Som en del av transaksjonene skal Arctic Fish selges til 115 NOK/aksje, NOK 1,9 milliarder.* Som følge av transaksjonene øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med5 000 tonn til 180 000 tonn. Volum er holdt uendret på Island og for Scottish Sea Farms er volum redusert med 8 000 tonn til 38 000 tonn.

* I 2023 forventer SalMar betydelig volumøkning fra 215 000 tonn i 2022 til over 280 000 tonn i 2023, hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms.

* De norske myndighetene har foreslått en 40 prosent grunnrenteskatt påhavbruk fra 2023 for volum over 4-5000 tonn MTB. Forslaget som er sendt påhøring innebærer en tredobling av skatten på sjømatproduksjon, fra 22 til 62 prosent. Hvis forslaget blir godkjent vil dette sterkt rammeinnovasjonskraft og investeringer i det grønne industriløftet på norskekysten.