Illustrasjon av Optilice i drift. Foto: Seaside.

Optilice-bestillinger vil doble kapasiteten

​Frode Håkon Kjølås i Seaside/Optimar forteller at de til nå har solgt og produsert 15 Optilice-linjer, som alle er i drift ute i næringen. Men etterspørselen er så god at når ordreboken er fullført vil det være dobbelt så mange i drift.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Produksjonen og salget så langt i 2017 sier han ser bra ut.

- Det er en god fordeling på salg i Norge og utlandet.

Avluset 500 000 tonn fisk

Kapasiteten på en linje opplyser han er 100 tonn/time, og sier det i fjor ble avluset cirka 500 000 tonn med Optilice.

- Tilbakemeldinger vi har fått fra brukerne angående avlusingeeffekten på lakselusens ulike stadier, er veldig god på bevegelig og kjønnsmoden. Men dårligere på fastsittende. I praksis viser det samme som rapporten til Nofima sier, påpeker Kjølås.

Optimars/Seasides løsning for skånsom fjerning av lakselus har vært et samarbeidsprosjekt med det Ålesund-baserte oppdrettsselskapet Fjordlaks AS, Farstad Shipping og Innovasjon Norge.

Daglig leder Frode Håkon Kjølås i Optimar/Seaside. Foto: Privat.

Ønsker bedre løsninger for håndtering

Utfordringene med avluserne sier Kjølås er å finne optimale løsninger for håndtering før og etter selve avluser-enhetene.

- Hva er de siste justeringer dere har gjennomført for god fiskevelferd? 

- Det er kontinuerlig prosess for å redusere fare for slag og annen unødvendig belastning. Tilbakemelding fra kunder viser at skadeomfanget på fisken etter behandling og under behandling ligger på et lavt nivå, men det mange faktorer som spiller inn og resultatene varierer i tråd med det, sier han og peker på helsetilstand på fisk, type pumpe ifht størrelse på fisk, etc.

Hvordan Optilice fungerer: 

  • Konseptet og metoden bak Optilice er å benytte oppvarmet sjøvann til å avluse fisken.
  • Fisken pumpes opp fra sjøen, avsiles, og mates deretter inn i Optilice-enheten bestående av to separate skovlehjul.
  • Mellom skovlehjulene blir fisken skjøvet gjennom et kar bestående av oppvarmet sjøvann.
  • Eksponeringstiden kan justeres fra 21 sekunder og oppover.
  • Alt vannet, både behandlingsvann og avsiling, renses for lus gjennom trommelfilter for filtrering av lus og egg.
  • I utløpet av Optilice løftes fisken over på en avsilingsrist før den sklir nedi en renne med returvann fra pumpa som går i rør tilbake til merden.