Frode Oppedal fra Havforskninginsituttet. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Nye data kan gi bedre lakselus-modeller

Under seminaret ” Ikke medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus” presenterte Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet en studie som nylig er avsluttet, på hvordan lakselus utvikler og formerer seg ved ulike temperaturer. - Dette er nye data som gir oss en mer forutsigbar lakselus-utvikling som kan brukes inn-imot modeller, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han opplyser at det i studiene er det sett på lakselus-utviklingen på ulike temperaturer.

- Det var et forsøk på tre grader men der utviklet ikke larvene seg. På fem grader ser vi at naupliene varer i tolv dager. Da sprer de seg. I løpet av 60 døgngrader er den utviklet til copepoditt og er da den kan feste seg på laksen. Ved fem grader er den i dette infektive stadiet i ti dager Tilsammen lever de i 110 døgngrader på fem grader, forklarer han.

- På 7, 10, 15 og 20 grader går utviklingen mye fortere, legger han til.

Oppedal forteller at lusens størrelses-utvikling i forbindelse med ulike temperaturer også er undersøkt.

- Vi ser at hunnlusa blir minst på laveste temperatur og størst ved høye. Dette gjelder også for eggstreng-lengder, men eggene er større ved lave temperaturer, poengterer han.

Lusemodelleringen til instituttet har ved flere anledninger fått kritikk på at de ikke samsvarer med forholdene i sjøen. Ifølge Oppedal vil disse modelleringene som følge av denne studien bli mer .

- Vi ser at færre larver sprer seg når vi bruker de korrekte tallene basert på temperatur. Utifra det som er brukt tidligere får vi bedre samlinger og bedre kontroll av lakselus, sier han.

Tidligere har temperaturgrunnlaget for modellene lagt på 10 grader.

- Går vi gjennom litteraturen på dette området er det mye hull i kunnskapen vår. Vi vet ikke nøyaktig hvor lang tid det tar fra larver til copepoditter på alle temperaturer. Vi har kontroll på 10 grader, konkluderer han.